Visa portale pasauliolietuvis.com esanti medžiaga priklauso pasauliolietuvis.com, jeigu nenurodyta kitaip. Ją galima platinti laisvai, cituoti, tačiau būtina įdėti veikiančią nuorodą – logotipą į www.pasauliolietuvis.com kaip informacijos šaltinį.

Komentaruose komentuotojų paskelbtos informacijos turinio portalo administracija nekontroliuoja ir už jį neatsako. Visa atsakomybė už pasauliolietuvis.com portalo straipsnių komentaruose pateiktos informacijos teisingumą ir atitikimą Lietuvos Respublikos teisės aktams tenka informaciją pateikusiam asmeniui.

Informacija apie savo veiksmais komentaruose Lietuvos Respublikos teisės aktus pažeidusį asmenį perduodama kompetetingoms institucijoms Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Visa, Jūsų publikavimui atsiųsta rašytinė ir vaizdinė medžiaga, tampa www.pasauliolietuvis.com nuosavybe. Siųsdami publikavimui informaciją, duomenis, Jūs garantuojate ir patvirtinate, kad informacija, duomenys atitinka jų viešam paskelbimui teisės aktų nustatytus reikalavimus ir prisiimate visas galimas neigiamas pasekmes, susijusias su šio įsipareigojimo pažeidimu.