EIGE Directorė Virginija Langbakk

EIGE Directorė Virginija Langbakk

Europos lyčių lygybės institutas (EIGE), pažymėdamas Tarptautinę moters dieną, pristatė tyrimą apie moterų vaidmenį sprendimų priėmime. Renginyje dalyvavo Lietuvos valdžios atstovai, ambasadoriai ir nevyriausybinių organizacijų atstovai.

„Pirmasis Lyčių lygybės indeksas atskleidė, kad didžiausias atotrūkis tarp lyčių Europos Sąjungoje yra galios srityje. ES dar laukia ilgas kelias į lyčių lygybę sprendimų priėmimo srityje ”, – sako EIGE direktorė Virginija Langbakk. Lietuvoje taip pat trūksta sprendimus priimančių moterų, ypač ekonomikos sektoriuje – šiuo metu tik 13 proc. įmonių valdybos narių sudaro moterys.

Demokratinės galios trūkumas ES

Lyčių lygybės indeksas, kurį pasiūlė Europos Komisija ir sukūrė EIGE, yra unikalus įvertinimo įrankis. Remiantis juo, formuojama įrodymais pagrįsta politika ir nustatoma, kuriose srityse turėtų būti sudėlioti politiniai prioritetai, kad būtų paspartintas lyčių lygybės progresas Europoje.

„Gegužę vyks Europos Parlamento rinkimai. Tikimės, kad rinkimų rezultatai padės sumažinti šią didžiulę atskirtį. Daugiau moterų Parlamente galėtų užtikrinti pokyčius”, – teigia V. Langbakk.

Prasčiausi rezultatai ES yra galios, sprendimų priėmimo srityje – visų šalių vidurkis siekia tik 38 balus (čia 1 reiškia prasčiausią situaciją, 100 – visišką lyčių lygybę). Šis rezultatas rodo, kad ES sprendimų priėmimo srityje net neįpusėjo kelio lyčių lygybės link.

Didžiausia lyčių nelygybė jaučiama pasidalijime tarp vyrų ir moterų didžiųjų įmonių valdybose – šiuo atveju ES vidurkis siekia tik 23.3 balo. Akivaizdi nelygybė vyrauja ir politinėse struktūrose – tik 25 proc. ministrų ir 23 proc. parlamento narių sudaro moterys.

Tokios priemonės, kaip kvotų sistema, gali pagerinti situaciją šioje srityje ir turėti teigiamą poveikį kitoms.

Lyčių lygybės iššūkiai Lietuvoje

Lietuvoje Lyčių lygybės indeksas siekia 43.6 balus ir yra gerokai mažesnis nei visų indekse nagrinėtų 27 ES šalių vidurkis (54). Tarp šių šalių Lietuva užima 18-ą vietą. Rezultatai rodo, kad šalis susiduria su rimtais iššūkiais, kuriuos Lietuva turi išspręsti, kad visuomenė taptų lygiateisiška.

Didžiausi skirtumai tarp lyčių Lietuvoje yra pagal laiko paskirstymą socialinei veiklai (14.5 balo), pavyzdžiui, sportui, kultūrai, savanorystei ir pan. Taip pat ryškus atotrūkis uždarbio ir pajamų srityje (26.8 balo) ir sprendimų priėmime ekonomikos srityje (29 balai). Klimato kaitos srityje Lietuva užima 19 vietą tarp ES šalių pagal vadovaujančių moterų skaičių aplinkos, transporto ir energetikos sektoriuose.

Lyčių lygybės indeksas – už pažangą lyčių lygybės srityje

Lyčių lygybės indeksas įvertina kiekvieną ES narę ir pristato ES vidurkį šiose srityse: darbas, pinigai, žinios, laikas, galia ir sveikata. Indeksas pirmą kartą išsamiai įvertina, kiek ES narėms trūksta iki lyčių lygybės minėtose srityse. Smurtas ir susikertančios nelygybės (vyresni ar užsienyje gimę darbuotojai, vieniši dirbantys tėvai) yra dvi papildomos Lyčių lygybės indekso sritys.

„Aš labai džiaugiuosi, kad EIGE sukūrė Lyčių lygybės indeksą, – sako Michaelas Gustafsonas, Europos Parlamento Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmininkas. – Jis leidžia kiekvienai valstybei narei įvertinti, kokią pažangą ji padarė įvairiose lyčių lygybės sferose ir kokiose sferose labiausiai trūksta įdirbio. Tikiuosi, kad visa tai lems tolesnį progresą lyčių lygybės srityje.“

pl-logo-mini