Jonas Žališkevičius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė gruodžio pradžioje išplatino žiniasklaidos susirūpinimą dėl to, „kad nuo 2014 m. pradžios nepriteklių patiriantys žmonės iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo negaus būtinosios paramos maisto produktais“, paneigiantį pranešimą.

Portalas „Pasaulio lietuvis“ pasidomėjo, kaip šiuo metu, 2013 m. gruodžio pradžioje yra iš tikrųjų – klausimus apie Vyriausybės pranešime paminėtus Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondą bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rengiamą Nacionalinių priemonių planą uždavėme Socialinės apsaugos ir darbo viceministrui, ponui Laisvūnui Bartkevičiui. Mums atsakė tos pačios ministerijos Struktūrinės paramos valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Auksė Duksienė.

Aiškindama, kas tai yra Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rengiamas Nacionalinių priemonių planas, ponia Auksė Duksienė atskleidė, kad: „Pasak viceministro Laisvūno Bartkevičiaus, šiuo atveju, nacionalinių priemonių planą reiktų suprasti kaip atitinkamų nacionalinių teisės aktų paketo parengimą“. Ministerijos vyriausioji specialistė teigė, jog planas bus parengtas pagal Europos Komisijos, Europos Parlamento ir Europos Tarybos galutinai suderintą, (bet dar nepatvirtintą – “Pasaulio lietuvis” pastaba) Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo reglamentą.

„Svarbiausias strateginis dokumentas yra Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (toliau – fondo) nacionalinė veiksmų programa (toliau – VP). VP rengiama pagal reglamento reikalavimus ir pagal programos šabloną (patvirtintą kaip atskiras priedas prie reglamento). Atsižvelgiant į tai, kad dėl reglamento teksto jau yra sutarta VP projektas jau taip pat baigiamas rengti. VP bus derinama ministerijos viduje su atitinkamomis suinteresuotomis pusėmis (ministerijos turininiais skyriais, NVO, Lietuvos savivaldybių asociacija ir pan.)“, – sakė Auksė Duksienė.

Panašu, jog iš tiesų nemiegama ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nacionalinių veiksmų programa rengiama pagal dar ES kompetetingų institucijų nepatvirtintą dokumentą. Norisi tikėtis, kad ES tvirtinant reglamentą, šio dokumento turinys nesikeis, arba nesikeis tiek, jog Lietuvos atsakingos institucijos turėtų gaišti laiką ir naujai perrašinėti savo sukurtų dokumentų projektus.

Šios, Lietuvos skurstantiems gyventojams numatytos paramos maisto produktais dydis 2014 – 2020 metų laikotarpiu sieks po 37 milijonus litų kasmet. Auksė Duksienė sakė, kad „lėšos bus skiriamos maisto produktams ir būtiniausio vartojimo prekėms, jas įsigis ir tikslinei grupei (t.y. labiausiai skurstantiems asmenims) dalins projektų vykdytojai. Preliminariai projektų vykdytojai gali būti savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos ir kt. įstaigos ar organizacijos. Galutinis sprendimas kas bus pagrindinis vykdytojas, kas partneriai dar nepriimtas. Visi nacionaliniai teisės aktai bus tvirtinami ministro įsakymu, išskyrus, LRV (Lietuvos Respublikos Vyriausybės – “Pasaulio lietuvis” pastaba) nutarimu bus patvirtintos institucijos, atsakingos už fondo administravimą Lietuvoje”.

Pasak ministerijos atstovės, paramos sumą planuojama paskirstyti proporcionaliai pagal savivaldybėse esančių skurstančiųjų asmenų skaičių. Paprašius patikslinti kriterijus, „kuriuos atitinkantis asmuo žinotų, jog šią paramą jis gaus – ar tai būtų pajamų, kurias gauna vienas asmuo dalies žemutinė riba, jei taip – tai kokia?“ ponia Auksė Duksienė atsakė, jog šiuo metu sprendimo dar nėra, tačiau pažadėjo apie tai informuoti, kai tik jis bus priimtas.

„Kol kas dar dėl žemutinės ribos galutinai nesutarta, todėl neturiu politinio sprendimo. Maloniai atsakysiu į šį Jūsų klausimą šiek tiek vėliau, kai jau turėsiu sprendimą galėsiu Jus informuoti, bet dabartiniame etape nenoriu suklaidinti, jeigu kažkas dar keistųsi“, – pažadėjo vyriausioji specialistė.

 

pl-logo-mini