Paminklas okupacinės kariuomenės kareiviui Grūto parke.

Paminklas okupacinės kariuomenės kareiviui Grūto parke. Nuotr. pasauliolietuvis.com

Vakar Seime įvyko įkurtos Sovietinės okupacijos tyrimo asociacijos (SOTA) steigiamasis susirinkimas. Asociacijos iniciatoriai ir steigėjai – Seimo narys, parlamentinės grupės ,,Už istorinę atmintį ir teisingumą“ pirmininkas dr. Arvydas Anušauskas, Vilniaus universiteto doktorantė, knygos „Okupacinė kariuomenė Lietuvoje“ autorė Inga Arlauskaitė-Zakšauskienė, Vilniaus universiteto doktorantas, sąskrydžių „Trakinių partizanai“ vienas organizatorių Norbertas Černiauskas, VU absolventė ir „Misija Sibiras“ dalyvė Lina Krilavičiūtė.

„Sovietinės okupacijos tyrimo asociacija sieks vienyti tiriančias ir įamžinančias Lietuvos sovietinės okupacijos istoriją ir atmintį, bendrus tikslus turinčias institucijas, organizacijas. Turime jungtis ir padėti vieni kitiems, kad apie šiuos darbus žinotų ne vien Lietuvos visuomenė, bet ir tarptautinės akademinės bendruomenės“, – asociacijos steigiamajame susirinkime, vykusiame Seime, kalbėjo Arvydas Anušauskas. Pasak parlamentaro, šios istorijos periodo tyrimų įamžinimo entuziastų yra ne tiek daug, o veikla – labai reikšminga.

Steigiamajame susirinkime dalyvavęs Europos parlamento narys prof. Vytautas Landsbergis priminė, kad panašaus likimo šalys, kaip Latvija, Ukraina, yra padariusios įspūdingų ir plačiai pasaulyje žinomų darbų okupacijos tema. „Asociacija reikalinga, kad būtų koordinuojamos pastangos, kad jos pavirstų ne vien mokslininkų knygomis lentynose, o ir kuo nors daugiau būtent viešoje ir tarptautinėje sąmonėje. Reikia naujo impulso ir todėl pritariu, kad tokia asociacija būtų kuriama“, – kalbėjo V. Landsbergis.

Atsižvelgdami į kelerius metus Latvijoje veikiančios Latvijos okupacijos tyrimo draugijos patirtį, SOTA steigėjai dalyvauti asociacijos veikloje pakvietė istorijos mokslo, kultūros, meno, švietimo, visuomeninius atstovus. Susirinkime dalyvavusi Latvijos okupacijos tyrimo draugijos vadovė Ruta Padzerė (Ruta Pazdere) ir valdybos narys Bonifacijis Daukštas (Bonifācijis Daukšts) pastebėjo, jog abi organizacijos turi bendrą temą ir užduotį prieš savo tautas, todėl jų veiklai yra labai svarbus šalies valdžios palaikymas. „Džiaugiuosi, kad galėsime bendradarbiauti, keisimės metodikomis ir dirbsime kartu“, – sakė R. Pazderė.

SOTA steigiamajame susirinkime dalyvavo Seimo Pirmininko pavaduotoja Irena Degutienė, parlamentinės grupės ,,Už istorinę atmintį ir teisingumą“ nariai Vytautas Juozapaitis, Vincė Vaidevutė Margevičienė, Agnė Bilotaitė, Nepriklausomybės Akto signataras Algirdas Endriukaitis, akademinės bendruomenės atstovai, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro, Vytauto Didžiojo universiteto, Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti atstovai, mokytojai, puoselėjantys laisvės kovų ir okupacijos aukų atmintį.

Sovietų okupacinės kariuomenės kareivio manekenas Grūto parke

Sovietų okupacinės kariuomenės kareivio manekenas Grūto parke. Nuotr. pasauliolietuvis.com

Įkūrus asociaciją, vyko diskusija „Sovietinės okupacijos tyrimai: kur esame ir ko siekiame“. Kalbėta apie sovietinės okupacijos tyrimų perspektyvas, kaip skatinti istorijos mokslo, kultūros, meno, švietimo ir visuomeninio sektoriaus atstovų aktyvumą, tiriant ir įamžinant Lietuvos sovietinės okupacijos istoriją bei atmintį.

Asociacijos įstatuose nurodyti pagrindiniai veiklos tikslai – skatinti istorijos, mokslo, kultūros, meno ir visuomeninio sektoriaus atstovų aktyvumą, tiriant ir įamžinant Lietuvos sovietinės okupacijos istoriją ir atmintį; siekti reikšmingų istorijos įvykių įamžinimo viešosiose erdvės, išryškinti informacijos sklaidos problemas ir ieškoti naujų sklaidos būdų, pasitelkiant visas įmanomas – mokslines, menines ir kt. priemones; jungti istorikus, įvairių sričių kūrėjus ir visuomenininkus istoriniams-memorialiniams projektams Lietuvoje ir užsienyje; siekti dvidešimto amžiaus sovietinės okupacijos istorijos įprasminimo švietimo, mokslo populiarinimo ir kitomis priemonėmis; skelbti ir propaguoti visuomenėje aukščiau nurodytus tikslus ir vertybes; remti asmenis ir neformalias grupes, siekiančias tikslų, analogiškų asociacijos tikslams.

Asociacijos nariais gali tapti ir fiziniai, ir juridiniai asmenys.

pl-logo-mini