Mažieji Bergeno lietuviukai

Danguolė Bubnienė

” Jūs ir mes – kartu ir esam Lietuva” – tai naujai paskirtos Lietuvos Respublikos ambasadorės Norvegijos karalystėje Izoldos Bričkovskienės žodžiai Bergeno lietuviams.

Tai buvo labai turiningas savaitgalis Bergeno lietuvių bendruomenėje. Pliaupiant bergeniškam lietui šeštadienio popietę į bendruomenės būstinę, esančią Bergeno centre St. Paul mokykloje, rinkosi lietuvių šeimos su vaikučiais. Jaukioje amfiteatrinėje salėje tuo metu jau ruošėsi pasirodymui su koncertiniu turu per Norvegiją keliaujantis „Teatriukas“ iš Vilniaus. Septynioliktus veiklos metus skaičiuojantis kolektyvas dviejų savaičių turui per Norvegijos lietuvių bendruomenes paruošė nuotaikingą muzikinę pasaką lietuviškų dainų ir pasakų motyvais.

Bendruomenės narius, vaikučius ir „Teatriuko“ kolektyvą prieš pasirodymą sveikino iš Oslo į Bergeną pirmą kartą atvykusi naujai paskirta Lietuvos ambasadorė Norvegijoje Izolda Bričkovskienė.

Po linksmo muzikinio pasirodymo ilgai neišnyko šypsenos lietuvaičių veiduose. „Lauksime vėl atvykstant į Bergeną“- tokiais žodžiais atsisveikinome su keliaujančiais aktoriais Dalia, Žilvinu ir Gediminu.

Linksmybėms pasibaigus, ambasadorė pakvietė BLB valdybos narius artimiau susipažinti ir aptarti „Draugystės tilto“ – pasaulio lietuvių bendruomenių lituanistinių mokyklų 11-ojo sąskrydžio, kurio pereinamoji vėliava buvo įteikta Bergeno lietuvių bendruomenei, projektą.

Sekmadienio rytą ambasadorė apsilankė BLB lituanistinėje mokykloje „AbėCėlė“, kalbėjosi su mokyklos kolektyvu, vaikučiais. Ilgai ir šiltai šnekučiavosi su tėvais. Pirmoji ambasados sekretorė Jurgita Bilvaisienė atsakė į bendruomenės nariams rūpimus klausimus, davė daug aktualių praktinių patarimų.

Iki kitų susitikimų.

Nuotraukos autorės