Už spygliuotos vielos

Nuotr.: west-info.eu

Pasaulyje yra suskaičiuota, kad šiuo metu, viena ar kita forma vergauja trisdešimt milijonų žmonių. Šį skaičių pateikusi pati šviežiausia studija smarkia peržengia bet kokios ligšiolinės statistikos ribas. Kokia dabar yra reali situacija ir kiek ji smarkiai išaugusi?

Apie žmonių vergiją tyrimų ir pranešimų pasaulyje yra daug: Savo atliktų tyrimų duomenis periodiškai skelbia Tarptautinė darbo organizacija (ILO), kiekvienais metais tiek Europos Sąjunga, tiek ir Jungtinės Amerikos Valstijos pažeria krūvas skaičių. Tačiau nei viena iš minėtų institucijų studijų taip gerai ir tiksliai dar nėra atskleidusi Globalaus vergystės indekso, kaip šį ketvirtadienį Australijos nevyriausybinės organizacijos Walk Free Fundation (WFF) paskelbta ataskaita: Pasaulyje šiuo metu priskaičiuojama 30 milijonų taip vadinamos moderniosios vergovės aukų. Jos yra įkištos ir rausiasi anglių šachtose, statybose arba žemės ūkyje, prižiūri ligonius ir senelius, valo ir šveičia namus arba pardavinėja save gatvėse – apgaule ar jėga suvilioti ar sučiupti, beteisiai, išnaudojami pelnui, seksui, arba paprasčiausiai pramogai.

30 milijonų – šis skaičius tokį didžiulį dėmesį pritraukė dėl to, kad jis yra žymiai didesnis už visą, iki šiol viešumą apie žmonių vergovę pasiekusią statistiką. ILO savo paskutinėje statistikoje nurodo pasaulyje esant 21 milijoną moderniųjų vergų. WFF skaičiai gerokai didesni yra todėl, kad ši organizacija suskaičiavo ir vergaujančius dėl nesugebėtų grąžinti skolų, priverstinai sutuoktus žmones, prekybos žmonėmis ir vaikų išnaudojimo o atvejus.

Vergovės indeksas atskleidžia, kad proporcingai gyventojų skaičiui, didžiausias procentas moderniųjų vergų pasaulyje gyvena Indijoje – 14 milijonų iš 1,2 milijardo gyventojų. Indekso apačioje atsiduria Naujoji Zelandija, Didžioji Britanija, Airija ir Islandija. Vokietija, pavyzdžiui, su savo 10.000 vergaujančiųjų įvertinta indeksu 136, Lietuva šio indekso skalėje atsiduria aukščiau ir gauna indeksą 128 . Kaimyninė Lenkija gavo 61 šio indekso balą. Mažiausiai vergaujančių priskaičiuota Naujojoje Zelandijoje, kuri įvertinta indeksu 159.

Už prekybą žmonėmis praktiškai nebaudžiama

Studija atskleidžia, kad Vakarų Afrikoje ir Pietryčių Azijoje dar gyvena daug žmonių, kuriems vergystė yra paveldimas dalykas. Jie jau ir gimsta vergais. Kiti yra suvedžiojami, parduodami, arba į spąstus įviliojami žadant geriau apmokamą darbą, arba geresnį išsilavinimą. „Moderniosios vergovės grandinės nėra vien tiktai fizinio pobūdžio – jos uždedamos ir žmonėms nepajėgiant išsimokėti savo skolų, tai ir žmonių bauginimas, sukčiavimas, izoliacija, gąsdinimai, ar priverstinės santuokos, kai su žmogumi elgiamasi prieš jo valią“- rašo studijos autoriai.

pr2

Nuotr.: dosomething.org

Nors vergovė tuo tarpu yra uždrausta beveik visose pasaulio valstybėse, tačiau nuo jos saugantys įstatymai praktiškai neveikia, arba nevykdomi. Informaciją apie prekybą žmonėmis pasaulyje pastoviai renka ir analizuoja Jungtinių Amerikos Valstijų Valstybės departamentas. Savo metiniame pranešime ši oficiali JAV valdžios institucija pranešė, kad per 2012 metus pasaulyje oficialiai užregistruotas nuo prekybos žmonėmis nukentėjusių aukų skaičius yra: 46.570. Iš jų tiktai 7.705 tokie atvejai buvo apskųsti, o teismai nuteisė tik už 4.750 atvejų. JAV Valstybės departamentas nustatė ir tvirtina, kad aukos nemato prasmės skųstis, nes kai kurių šalių teisėsaugai tokius atvejus ištirti, o teismams priimti teisingus sprendimus daugelyje tų valstybių trukdo įsišaknijusi korupcija, skurdas, žmonių diskriminacija ir ekonominės krizės.

Pasak JAV valstybės departamento, Lietuvos moterys ir merginos labai dažnai yra įtraukiamos į seksualinių paslaugų teikimo pinkles. Tai sudaro apie 40% visų, dėl prekybos žmonėmis iš Lietuvos, padaromų nusikaltimų. Pastebėta, kad Lietuvos berniukai ir mergaitės yra išvežami į užsienį ir priverčiami ten vagiliauti. Lietuvės moterys prekybos žmonėmis aukomis dažniausiai tampa Vokietijoje, Airijoje, Olandijoje, Ispanijoje, Švedijoje ir Didžiojoje Britanijoje. Prekybos žmonėmis iš Lietuvos aukomis, kaip kad nustatė JAV Valstybės departamentas, tampa valstybinių vaikų namų Lietuvoje auklėtinės bei psichinę negalią turinčios moterys. Taip pat nedidelis skaičius moterų iš Rusijos ir Baltarusijos per Lietuvą yra pervežamos į Vakarų Europos šalis, kur jos priverčiamos užsiiminėti prostitucija.

Kai kurie lietuvių vyrai yra priversti dirbti vergovinėmis sąlygomis Olandijoje, Didžiojoje Britanijoje ir JAV.

pr3

Nuotr.: politicom.moldova.org

„Lietuvos vyriausybė nepakankamai laikosi minimalių žmonių apsaugos nuo prekybos jais standartų, nors ir deda pastangas, kad būtų eliminuota ši problema“ – skelbia JAV Valstybės departamentas. Departamento ataskaitoje rašoma, kad  Lietuva yra priėmusi Vakarų Europoje veikiančius žmonių apsaugos nuo prekybos jais įstatymus, tačiau Lietuvos teisėsaugos aktyvumas kovojant su prekyba žmonėmis yra kritęs. Lietuvos valdžia nesugeba suteikti specialios pagalbos prekybos žmonėmis aukoms – vyrams. Yra pastebėta, kad Lietuvos policija su kai kuriais nukentėjusiais vaikais, elgiasi kaip su nusikaltėliais, nors vyriausybė skiria dideles lėšas, kad būtų išvengiama šių problemų.

JAV Valstybės departamentas pažymi, kad Lietuva pernai demonstravo minimalias kovos prieš prekybą žmonėmis baudžiamojo persekiojimo pastangas. Jos ypač sumenko baudžiamojon atsakomybėn patraukiant prekybą žmonėmis organizuojančius ir vykdančius asmenis. Lietuvos Baudžiamasis kodeksas draudžia bet kokio pobūdžio prekybą žmonėmis ir numato net iki dvylikos metų laisvės atėmimo bausmes už šiuos nusikaltimus. Bausmių dydis yra artimas bausmėms už prievartavimus ir kitokius lytinio pobūdžio nusikaltimus. 2012 metais Lietuvoje buvo iškeltos devynios baudžiamosios bylos dėl prekybos žmonėmis, kuriose atsakomybėn buvo patraukti dvidešimt penki prekiautoja. 2011 metais už prekybą žmonėmis buvo iškeltos 8 baudžiamosios bylos, pagrinde už prekybą moterimis prostitucijai, atsakomybėn patraukiant 37 tos prekybos organizatoriai. 2012 metais apkaltinamaisiais nuosprendžiais buvo užbaigtos trys bylos ir nuteisti septyni asmenys. 2011 metais buvo užbaigtos taip pat trys bylos, kuriose apkaltinamasis nuosprendis paskelbtas septyniolikai asmenų.

pr4

Nuotr.: news.at

2012 metais nuteistiems buvo skirtos realios laisvės atėmimo bausmės nuo 4 iki 7 metų.

Lietuvos institucijos apie tų bylų tyrimą ir prekiautojams žmonėmis skirtus nuosprendžius informacijos neviešino.

Pasaulinis (globalusis) vergovės indeksas yra pirmas didelis ir svarbus WFF leidinys, jo surinkti ir susisteminti sensacingi duomenys turėtų būti geras šios nevyriausybinės organizacijos įvertinimas. Ši organizacija buvo įkurta 2012 metų pabaigoje. Jos įkūrėjas, Australijos kalnakasybos magnatas Andrew Forrest, pasak žurnalo „Forbes“ yra vienas turtingiausių žmonių pasaulyje. WFF studijos autoriai yra Londono Ekonomikos mokyklos profesorius Kevin Bales ir Fiona David iš Australijos Nacionalinio universiteto. Abu jie jau daugelį metų tyrinėja šiuolaikinės vergovės reiškinius, taip pat prekybą žmonėmis. Mokslininkai įvertino duomenis iš 162 valstybių.

Europos Parlamentas praeitą savaitgalį taip pat paskelbė savo komiteto, dirbančio organizuoto nusikalstamumo srityje, duomenis. Pagal juos, šiuo metu Europoje gyvena 880.000 vergų. Du trečdalius jų sudaro moterys, daugiausiai jos yra išnaudojamos seksualiai. Daug jų Europos Sąjungoje gyvena nelegaliai ir bijo kreiptis dėl savo išnaudojimo į valdžios institucijas, kad nebūtų deportuotos atgal į ten, iš kur yra atvykę.

Zeit/WFF/U.S. Department of State

pl-logo-mini