Atlyginimai augo daugiau nei sąskaitos

Bendrovės „Viena sąskaita“ indekso duomenimis, 2013 m. rudenį Lietuvos gyventojams periodinių mokesčių našta mažėjo, nes vidutinis atlyginimas augo greičiau nei išlaidos būsto išlaikymui. Palyginti su 2010 m. rudeniu, būsto išlaikymas brango 39 Lt, o vidutinis atlyginimas, per tą patį laikotarpį išaugo 152 Lt. Namų ūkiai periodiniams mokesčiams pernai rudenį kas mėnesį vidutiniškai skyrė 354 Lt.

Nors mokesčių našta mažėjo, tačiau, palyginti 2010 m. ir 2013 m. rudenį, Lietuvos gyventojai mažiau išleido tik periodiniams mokesčiams už šildymą, karštą vandenį ir dujas. Išlaidos šiems mokesčiams sumažėjo dešimtadaliu, o didžiausias jų kritimas įvyko praėjusiais metais – 15,4 %. Viena iš tokius duomenis lėmusių priežasčių – keliais laipsniais šiltesni nei įprastai orai. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, pernai lapkritį vidutinė oro temperatūra buvo 2,5–3,5°C aukštesnė nei standartinė klimato norma.

Per pastaruosius 4 m. išlaidos šildymui, karštam vandeniui ir dujoms augo tik 2012 m. rudenį, kai šiems mokesčiams gyventojai skyrė 10 % daugiau išlaidų nei 2011 m. rudenį.

Didžiausias augimas

Analizuojant ir lyginant 2010 m. – 2013 m. rudens mėnesius, pastebėta, kad daugiausiai augo išlaidos ryšių, mokamos televizijos ir interneto paslaugoms. 2010 m. rudenį už šias paslaugas gyventojai kas mėnesį mokėdavo 42 Lt. 2013 m. rudenį telekomunikacijoms namų ūkiai skyrė vidutiniškai po 72 Lt (71 % daugiau). Tai lėmė ne tik antžeminės analoginės televizijos eros pabaiga, bet ir didesnis gyventojų įsitraukimas į informacines technologijas – mobiliųjų telefonų skaičiaus augimas, interneto vartotojų plėtra.

Išlaidos augo nevienodai

Per pastaruosius ketvertą metų taip pat gerokai augo išlaidos elektrai, komunaliniams mokesčiams, švarai ir šiukšlių išvežimui. Nors išlaidos elektros energijai auga kiekvienų metų rudenį (2011 m. augo 3,4 %, 2012 m. – 10,5 %, 2013 m. – 7,9 %), o gyventojų išlaidos už komunalinius mokesčius, švarą ir šiukšlių išvežimą keičiasi nepastoviai (2011 m. mažėjo 9,7 %, 2012 m. augo 14 %, o 2013 m. – 19,7 %), tačiau per pastaruosius ketvertą metų šios išlaidos padidėjo vienodai – beveik ketvirtadaliu. 2013 m. rudens sezoną už elektrą namų ūkiai vidutiniškai per mėnesį sumoka 12 Lt, o už švarą – 14 Lt daugiau nei 2010 m. rudenį.

Šaltas vanduo nuo 2010 m. pabrango beveik 12 %. Didžiausias išlaidų už šaltą vandenį augimas pastebėtas lyginant 2011 m. ir 2012 m. rudens mėnesius. Tuomet šioms išlaidoms namų ūkis per mėnesį vidutiniškai skirdavo 9 % daugiau nei 2012 m. rudenį. Kitais metais šios išlaidos vidutiniškai augo šiek tiek daugiau nei po 1 %.

Vilniuje elektrai išleido daugiau

Vilniuje elektrai išleido daugiau.2013 m. rudenį Vilniaus gyventojai kas mėnesį už elektrą vidutiniškai mokėjo daugiausiai iš visų Lietuvos didmiesčių – apie 73 Lt, t. y. 7–11 Lt daugiau nei Kauno, Klaipėdos ar Šiaulių gyventojai. Tačiau visuose miestuose mokesčiai už elektrą gyventojams sudarė panašią vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dalį – apie 4 %.

2013 m. rudenį už elektros energiją mažiausiai mokėjo kauniečiai – vidutiniškai apie 62 Lt. Šiek tiek daugiau (apie 63 Lt) šioms išlaidoms skyrė Šiaulių miesto gyventojai, o Klaipėdoje vidutinis namų ūkis kas mėnesį už elektrą mokėjo apie 67 Lt.

Išlaidos telekomunikacijoms

Pagal  „Viena sąskaita“ duomenis, palyginti su kitų didmiesčių gyventojais, ne tik už elektros energiją, bet ir už telekomunikacijų paslaugas mažiausiai moka kauniečiai. 2013 m. rudenį Kaune namų ūkiai ryšio, mokamos televizijos ir interneto paslaugoms kas mėnesį vidutiniškai skyrė po 57 Lt. Vilniečiai telekomunikacijoms, kaip ir daugeliui kitų paslaugų, skiria daugiausiai – vidutiniškai po 97 Lt per mėnesį. Tuo pačiu laikotarpiu Klaipėdoje ir Šiauliuose ryšio paslaugoms, mokamai televizijai ir internetui namų ūkis vidutiniškai skyrė atitinkamai 82 Lt ir 90 Lt.

Už vandenį, dujas ir šildymą 2013 m. vasarą kas mėnesį mažiausiai mokėjo uostamiesčio gyventojai – po 144 Lt. Kitų Lietuvos didmiesčių gyventojai šiems ištekliams turėjo paskirti daugiau lėšų – Šiauliuose, Vilniuje ir Kaune atitinkamai po 152 Lt, 153 Lt ir 156 Lt.

Būsto išlaikymas

Didžiausią uždarbio dalį būsto išlaikymui 2013 m. rudenį skyrė Šiaulių gyventojai. Vidutinis „Vienos sąskaitos“ indeksas (atlyginimo dalis, skiriama periodiniams mokesčiams) kas mėnesį Šiauliuose siekė 22 % (apie 353 Lt). Kaune ir Vilniuje šis indeksas buvo panašus – apie 20 %. Tačiau dėl skirtingo vidutinio atlyginimo Vilniuje šis procentas sudarė apie 412 Lt, o Kaune – 347 Lt. Mažiausiai būsto išlaikymas 2013 m. rudenį kainavo Klaipėdoje, kur „Vienos sąskaitos“ indeksas sudarė 19 % (364 Lt).

Klaipėdiečiai rudenį mokėjo daugiau

Bendrovės „Viena sąskaita“ indekso duomenys, suskaičiuoti pagal šalies gyventojų sumokėtus mokesčius, rodo, kad Klaipėdos gyventojai kiekvienais metais vis didesnę atlyginimo dalį skiria būsto išlaikymui. Praėjusį rudenį klaipėdiečiai komunaliniams ir kitiems periodiniams mokesčiams per mėnesį išleido vidutiniškai 27 Lt daugiau nei 2012 m. rudenį.

Klaipėdiečiai rudenį mokėjo daugiauPalyginti 2010 m. ir 2013 m. rudens mėnesius, klaipėdiečių mokesčiai už šildymą, elektrą, vandenį, dujas, internetą, mobilųjį ryšį, mokamą televiziją, namo administravimą ir šiukšlių išvežimą išaugo 18 % arba 55 Lt (nuo 309 Lt iki 364 Lt), o vidutinis mėnesinis darbo užmokestis per tą patį laikotarpį padidėjo beveik 7 % arba 121 Lt (nuo 1792 Lt iki 1913 Lt). Per pastaruosius 4 rudens sezonus labiausiai Klaipėdos gyventojų išlaidos periodiniams mokesčiams augo 2012 m. – kas mėnesį klaipėdiečiai šioms išlaidoms skirdavo beveik 364 Lt – apie 32 Lt daugiau negu 2011 metais.

Telekomunikacijos ir švara

Nuo 2010 m. Klaipėdoje, kaip ir visoje Lietuvoje, labiausiai didėjo išlaidos už ryšių, mokamos televizijos ir interneto paslaugas. Uostamiesčio gyventojai praėjusį rudenį šioms paslaugoms skyrė 29 % daugiau nei 2012 m. ir 54 % daugiau nei 2010 m. rudenį.

Taip pat ganėtinai paaugo klaipėdiečių išlaidos komunaliniams mokesčiams, švarai, šiukšlių išvežimui. Per pastaruosius metus jos padidėjo daugiau nei ketvirtadaliu. O didžiausias šių išlaidų augimas užfiksuotas 2013 m., kai Klaipėdos gyventojai komunaliniams mokesčiams, švarai, šiukšlių išvežimui skyrė 14 Lt daugiau nei 2012 m. rudenį.

Mažiausiai skiriama vandeniui

Klaipėdoje mažiausiai didėjo išlaidos už šildymą, karštą vandenį, dujas ir elektrą. Nuo 2010 m. rudens iki 2013 m. rudens energetiniams šaltiniams klaipėdiečių kas mėnesį skiriama suma padidėjo 4–5 %. Praėjusių metų rudenį vidutinis pajūrio gyventojas šildymui, karštam vandeniui ir dujoms skyrė didžiausią savo mėnesinio darbo užmokesčio dalį – 5,3 % (103 Lt), o elektrai – 3,4 % (67 Lt).

Mažiausią atlyginimo dalį Klaipėdos gyventojai skyrė šaltam vandeniui. Už jį 2013 m. rudenį kas mėnesį vidutiniškai reikėdavo sumokėti 2,2 % pajamų. Šios išlaidos per pastaruosius 4 metus paaugo 11 %.

pl-logo-mini