Otweiler rotušės aikštė

Otweiler rotušės aikštė

Justas Javonis

Dvidešimt tretieji Lietuvos nepriklausomybės atstatymo metai mūsų valstybei yra ypatingai reikšmingi. Ne tik minime savo buvimo Europos Sąjungos šalių bedrijoje devynerių metų sukaktį, bet ir nuo šių metų liepos mėnesio pusę metų jai pirmininkaujame. Vilnius, šiandien sukdamasis politinių įvykių smaigalyje, turi puikią progą pasauliui priminti, kad prie Baltijos jūros gyvena drąsi tauta, kurios 1990 kovo 11 –osios ir 1991 sausio 13 –osios apsisprendimas pasaulinės galios geopolitinių vektorių kryptis smarkiai pasuko demokratijos linkui.

Lietuvių ryžtas gyventi laisvoje ir demokratinėje šalyje ne tik suardė Sovietų Sąjungą – totalitarinę pseudovalstybę, kurią savo laiku Didžiosios Britanijos ministras – pirmininkas Vinstonas Čerčilis buvo pavadinęs blogio imperija, bet ir atvėrė duris Rytų, Pietryčių Europos bei Centrinės Azijos tautoms pačioms rinktis savo vystymosi kelią. Tiek Lietuvoje, tiek kitose Europos šalyse Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungai proga vyksta daugybė renginių ir susidomėjusiųjų žvilgsniai nukrypę į nedidukę Baltijos šalį, į jos kultūrą bei gyventojus.

Žinią apie Lietuvos valstybę, jos svarbą pasauliui, pasiekimus bei laimėjimus oficialiosios Lietuvos valdžios institucijoms nešti padeda ir savo gimtosios šalies aktyviais ambasadoriais tapę išeivijos lietuviai.

Vokietijos Lietuvių Bendruomenės Saaro krašto apylinkės lietuviai antrąjį 2013 metų pusmetį organizuoja didelį renginį – “Lietuvos dienos Saaro krašte 2013″. Jis yra skirtas Lietuvos pirmininkavimui ES bei šiuo metu Vokietijos Saaro žemėje vykstančiai Tarpkultūrinei savaitei. Šių renginių dėka su Lietuva susipažįsta ne tik vokiečiai, bet ir Vokietijos Saaro žemėje gyvenantys įvairių tautinių mažumų atstovai.

Vokietijos Lietuvių bendruomenės Saaro krašto apylinkės pirmininkė Laima Rui portalui „Pasaulio lietuvis“ sakė, kad Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungai skirti renginiai vyksta jau nuo vasaros. „Vokietijos Saaro žemės lietuviai buvo pakviesti bendradarbiauti ir prisidėjo prie oficialių Lietuvos popiečių surengimo: birželio 26 d. Saarbriukeno rotušėje, rengėjai buvo šio miesto Europe Direct centras bei studentų draugija ” Atelier Europa” ir rugsėjo 25 d. – Kaizerslauterno rotušėje, kurios rengėjai – šio miesto Europe Direct centras ir Lietuvos ambasada Vokietijoje“ -, džiaugėsi Laima Rui.

Bendruomenės pirmininkė portalui pasakojo ir apie rugsėjo 5 – spalio 4 dienomis Otvailer miesto rotušėje vykusią parodą “Lietuva vaizdais, žodžiu ir…kvapu”, kurią oficialiai atidarė ir globojo miesto meras Holger Šėfer. Laima sakė, kad parodoje buvo demonstruojami lietuvių menininko Vytauto Rupo paveikslai iš ciklo “Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009″. Paveikslai parodos lankytojus supažindino su senąja Vilniaus architektūra.

Iškilmingas parodos atidarymas Merzig mieste, iš kairės - SIT pirminkas P.Maci, bendruomenės narės Danuta ir Ilona, mokymo centro atstovas G.Eisenbarth, bendruomenės pirmininkė L.Rui, garbės konsulas A.Naumann, Tryro Kolpingo atstovas M.Kuhn, Vokietijos Lietuvių Bendruomenės pirmininkas A.Šiugždinis, E.Čižauskaitė, E.Buta

Iškilmingas parodos atidarymas Merzig mieste

Parodos lankytojai taip pat sužinojo, kad Vilniaus senamiestis yra įtrauktas į pasaulio UNESCO sąrašą ir priskiriamas prie gražiausių Rytų Europoje, yra turtingas savo kultūra, istorija ir vadinamas daugybe vardų, kaip “Pabaltijo baroko metropolis”, “Bažnyčių miestas”, “Šiaurės Roma”, “Rytų Jeruzalė”. Susidomėjusiems buvo demonstruojami ir paprastai bei suprantamai apie Lietuvą informuojantys plakatai.

Nuo spalio mėnesio 10 dienos paroda persikėlė į Mercigą. Ekspozicija įkurdinta Mercigo Suaugusiųjų švietimo centre. Ten šio renginio globą perėmė Lietuvos garbės konsulas Vokietijos Saaro, Hesseno bei Rainland-Pfalco žemėse ponas Achim Naumann. Iškilmingo atidarymo metu jis skaitė paskaitą “Lietuva nuo Nepriklausomybės įgijimo iki dabar”. Muzikiniu renginio apipavidalinimu pasirūpino lietuviško folkloro grupė JORĖ iš Lampertheim-Hiutenfeldo. Laima Rui minėjo, kad paroda Mercige veiks iki lapkričio 15 dienos

Merzig miesto vaizdas

Merzig miesto vaizdas

Kitas, Lietuvos pirmininkavimui ES pažymėti renginys, kurio svarbą Lietuvos vardo garsinimui išskyrė Vokietijos Lietuvių bendruomenės Saaro krašto apylinkės pirmininkė vyko Neunkirchen mieste. Lietuviškai popietei “Susitikimas su Lietuva” patalpas savo komunikacijos centre suteikė miesto savivaldybė. Gausiai susirinkę vietiniai gyventojai buvo sužavėti iš Kiolno/Bonos atvykusios grupės “LietVėja” repertuaru, pristačiusiu folklorinę ir šiuolaikinę lietuvišką muziką, paskaita “Lietuva vokiečio akimis”, turtinga ekspozicija bei lietuviška virtuve.

Organizuodami renginius, Saaro krašto lietuviai vokiečius ir kitų tautybių ten gyvenančius žmones, ne tik supažindino su Lietuva, jos kultūra, bet ir kartu pažymėjo savo bendruomenės veiklos penkmetį.

Nuotraukos Laimos Rui

 

pl-logo-mini