Violeta

Renginyje dainuoja Violeta Leškytė-Cucchiara.

Ar lietuviškos dainos ir muzika gali prisidėti ir prie visuomenei  gerų darbų? Šį klausimą uždaviau JAV, Floridoje gyvenančiai lietuvei, dainininkei Violetai Leškytei – Cucchiara. Jau keletas metų, kaip Atlanto vandenyno ir Meksikos įlankos sandūroje gyvenanti Violeta atranda save ne tik dainuodama gana įnoringai Floridos publikai, bet ir  aktyviai dalyvaudama visuomeninėje veikloje, kurios dėka, dėl įvairių priežasčių  savo gimtinėje neturintiems galimybių įgyti išsilavinimo gabiems žmonėms yra teikiama pagalba, įsigyjant profesiją Jungtinėse Amerikos Valstijose.

“Apie Floridoje esančią labdaros organizaciją Tarptautinį Broward moterų klubą ( Broward International Women`s Club) sužinojau prieš keletą metų. Klubo veikla man padarė įspūdį, todėl nutariau įsijungti į jų gretas”, – sako Violeta Leškytė Cucchiara. Šio klubo veikloje dalyvauja moterys, gyventi į JAV atvykusios iš 36 pasaulio šalių. Moterys atstovauja skirtingoms kultūroms, turi skirtingus išsilavinimus, profesijas. Broward klubo tikslas yra ne tik susipažinti  su kultūrine klubo dalyvių patirtimi, jų papročiais, kalba, šalies istorija, tačiau tuo pačiu padėti moterims iš įvairių pasaulio šalių įgyvendinti savo svajonę –  įgyti išsilavinimą Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Tarptautinį Broward Moterų Klubą 1975 m. įkūrė Ekvadoro Garbės konsulė Floridoje ponia Olga Guilman. Tuo metu Fort Lauderdale (FL) merui Clay Shaw bendraujant su daugybės pasaulio šalių diplomatais, buvo reikalinga vertėjų pagalba. Vertėjus surasti jis paprašė padėti ponią O. Guilman. Šios patirties dėka ir gimė Moterų klubo idėja. Ponia O. Guilman  tapo jo įkūrėja bei pirmąja prezidente (1975- 1978). Klubas ne tik remia JAV išsilavinimo siekiančias moteris, bet ir padeda garsinti Fort Lauderdale miestą, plėtoti multikultūrinius jo gyventojų santykius, kas dar labiau prisideda ir prie čia atvykstančių gyventi žmonių būties palengvinimo.

Per 33 metus, Broward klubo dėka išsilavinimą Amerikoje įgijo daugiau kaip 160 studenčių iš Afrikos, Azijos, Karibų, Centrinės bei Pietų Amerikos šalių.

Stipendijoms Broward klubas stengiasi surinkti kiek galima daugiau lėšų. Studentės, kurioms bus suteiktos stipendijos, renkamos loterijos būdu. Norinčioms dalyvauti konkurse merginoms reikia pateikti savo šalyje baigtų mokslų dokumentus, o taip pat pažymėjimą, parodantį aukštą pažymių vidurkį. Be to, reikia įrodyti, kad studijoms užsienyje joms reikalinga materialinė pagalba. Gavusios stipendijas merginos atvyksta į JAV, susipažįsta su klubo narėmis, supažindina klubą su savo siekiais ir pateikia viziją, kaip suteikta pagalba joms ateityje padės būti naudingoms sau pačioms ir savo šaliai.

Violeta2

Moterų klubo narės renginio metu

 

 

 

 

 

 

 

Nuotraukos.: Violetos Leškytės – Cucchiara

pl-logo-mini