Rekordinis javų derlius

Rekordinis javų derlius

Dabar egzistuojanti nuotekų valymo įranga neužtikrina greito, pilno ir ekonomiško pramoninių atliekų, buitinių atliekų ir naftos turinčių nuotekų išvalymo ir utilizacijos. Valymo stotys, tai didelės investicijos, įrangai reikia daug energijos ir didelių plotų, tai verčia verčia dideliais kiekiais kaupti atliekas pusiau skystame pavidale. Jų utilizavimui reikalingi nemaži materialiniai ir finansiniai resursai.

Yra sukurta nuotekų dumblo ir atliekų, esančių valymo įrenginiuose, pavertimo laibai efektyviomis organinėmis-bakterinėmis trąšomis technologija.

Dėl to atkrenta būtinybė kaupti – utilizuoti nuotekų dumblą, statyti tokiai eksploatacijai skirtus statinius ir aikšteles.

Inžinierius Rimantas Kavaliauskas sako, kad pristatoma technologija yra paremta visiškai naujais magnetinių laukų energijos poveikio metodais organinėms ir neorganinėms medžiagoms.

Procesas vyksta energijos koncentracijos įrenginyje U E K- 1 . Įrenginio veikimas paremtas besisukančio magnetinio lauko energijos dideliu santykiniu tankumu darbinės zonos tūrio vienete. Tai leidžia homogenizuoti ir susmulkinti buitines bei pramonines atliekas.

Įrenginys UKE-1 valo bet kokio užterštumo nuotėkas, valymo įrenginių nuotėkas, nuotėkas užterštas naftos produktais, galvaninio proceso atliekas, pramonines atliekas, ūkio atliekas, buitines nuotėkas.

Įrenginys UKE-1 valo bet kokio užterštumo nuotėkas, valymo įrenginių nuotėkas, nuotėkas užterštas naftos produktais, galvaninio proceso atliekas, pramonines atliekas, ūkio atliekas, buitines nuotėkas.

„Įrenginys įgalina žymiai – iki 10-čių kartų – sumažinti elektros energijos poreikį ir pilnai pakeisti esamus valymo įrenginius, o taip pat, kartu su filtrais prailginti jų gyvavimo laiką keletą kartų“,- teigia inžinierius Rimantas Kavaliauskas. Dumblo ir nuosėdų perdirbimo procesas įrenginyje U E K- 1 susideda iš trijų etapų.

Pirmame etape fekalinis siurblys dumblą ir nuosėdas paduoda į priėmimo bunkerį , kuriame moderatorius susmulkina stambias dalis. Po to visa tai pakliūna į UEK-1. Pačiame įrenginyje UEK-1 vyksta medžiagos išvalymas nuo bakterijų ir sunkiųjų metalų ir druskų transformavimas į vandenyje tirpius junginius.

Gautas vandens tirpalas keliauja į antrą valymo etapą. Šitame etape vyksta sunkiųjų metalų druskų nusodinimas hidro junginių ir nuosėdų pavidale. Vandeninis tirpalas keliauja į sekantį valymo etapą kur vyksta sunkiųjų metalų nusodinimas hidrooksidų druskų ir nuosėdų pavidale. Išvalytas vanduo gali būti naudojamas laistymui, gaisrams gesinti, naudoti gamyboje kaip techninis vanduo.

Trečiame etape atskiriamas vanduo atidirbusį tirštą dumblą spaudžiant arba vakuminio būgno pagalba. Į išdžiovintą dumblą įmaišoma rudoji anglis, serpantenitas (žaliasis akmuo), pjuvenos – įterpiami efektyvūs mikroorganizmai ir visa masė granuliuojama. Po to granulės išfasuojamos.

Po išfasavimo dumblas gali būti realizuojamas kaip organinės-bakteriologinės trąšos, atstatančios ir padidinančios dirvos derlingumą.

Didelius nuotekų kiekių išvalymui konstruojamos mini gamyklos. Žemiau yra pateikiamos jų esminės charakteristikos.

Carakteristikos Matavimo vienetas Dydis
Perdirbamų nuotekų kiekis m3 / parą 1100 – 2200
Energijos suvartojimas KW/m3
2
Darbuotojai, dirbant trimis pamainomis Vienetas 12 – 15
Minigamyklos našumas trąšų tonos/parą 200
Užimamas plotas m2 250 – 300
Atsiperkamumas metai 3

Vandens telkinių ir buitinių nuotekų valymui yra sukurta modulinė konstrukcija kuri panaši į 2 jūrinius konteinerius pastatytus vienas virš kito.

Charakteristikos Matavimo  vienetas Kiekis
Skystų atliekų perdirbama m3 /parą 200
Suvartojama energija KW/m3 2
Aptarnaujantis personalas dirbant viena pamaina 1 1
Konteinerio išmatavimai m 8x3x3

 

 

Didelio efektyvumo organinės-bakterinės trąšos

 

“Taip, mikrobų auginimas taps labiausiai paplitusia žmogaus veikla ŽEMĖJE. Tai padidins derlių, išspres pašarų problemas gyvuliams ir paukščiams, išvalys orą ir vandenį, ateis į kiekvieną namą ir butą kaip būtina trečio tūkstantmečio žmogaus egzistavimo sąlyga. Naudą gaus visi. Bet pirmiausia tie, kurie įsisavins mikrobų auginimą. “Akademikas Ю.И. Слащинин. “Разумное земледелие” СПб.2004г.

 

J.I. Slaščininas teigia, kad  šią technologiją taikant bulvių auginimui, jų prikasama 150 - 200 tonų/ha

J.I. Slaščininas teigia, kad šią technologiją taikant bulvių auginimui, jų prikasama 150 – 200 tonų/ha

Mikrobiologai jau seniai yra nustatę, kad maitinimo terpę augalams sukuriančios bakterijos dauginasi geometrine progresija. Jų gyvenimo laikas laboratorinėse sąlygose tetrunka apie 20 min. Bet per tą laiką, prieš numirdamos jos sukuria 2 naujas kartas. Vėliau susidaro 4 kartos ir taip toliau. Teoriškai per 12 valandų Iš 1 bakterijos gali išsivystyti 8,6 milijardo bakterijų. Gamtoje praktiškai vyksta ne visai taip. Viena iš pagrindinių tokį spartų bakterijų vystymąsi stabdančių priežasčių yra konkuruojančios bakterijos. Naudojant UKE-1 technologiją, organinių-bakterinių trąšų gavimo principas paremtas konkuruojančios mikrofloros sunaikinimu maitinimo terpėje prieš įdiegiant į ją reikalingas bakterijas.

Akademikas J. I. Slaščininas su kolegomis bandomuose plotuose gavo fantastinį derlių iki 250-300 centnerių kviečių, ryžių ir iki 1500-2000 centnerių bulvių. Tai yra tris kartus daugiau, nei maksimalūs derliai, auginant šias kultūras pagal tradicines žemės ūkio technologijas.

Rusijoje yra sukurti organinių – bakterinių trąšų gamybai skirti įrenginiai, kuriuos naudojant, nereikalinga flora naikinama nenaudojant aukštų temperatūrų. Čia į pagalbą ir pasitelkiamas nebrangus energijos koncentracijos įrenginys UEK-1, kuris valymo procesui generuoja elektromagnetinius laukus bei įgalina taikyti kompleksinę fizikinių-cheminių efektų sąveiką. Šio įrenginio pagalba labai greitai sunaikinama nenaudinga bakterinė flora, pašalinami sunkieji metalai, idealiai sumaišoma ir susmulkinama žaliava leidžia daug kartų pagreitinti bet kokio užterštumo lygio nuotekų valymo procesą bei atskirti kietą ir skystą frakcijas.

Inžinierius R. Kavaliauskas teigia, kad pradine medžiaga gali būti valymo įrenginių dumblas.

Inžinierius R. Kavaliauskas teigia, kad pradine medžiaga gali būti valymo įrenginių dumblas.

Inžinierius R. Kavaliauskas teigia, kad pradine medžiaga gali būti galvijų, kiaulių mėšlas, paukščių išmatos, arba valymo įrenginių dumblas. „Visa tai, atskiedus paprastu vandeniu, nukreipiama į UEK-1, sunaikinama nereikalinga flora ir į nuo konkuruojančių bakterijų išvalytą substanciją įvedami efektyvūs mokroorganizmai bei kitos specifinės bakterijos.

Nesant konkuruojančių bakterijų, trąšų gamybos procesas vyksta milžinišku greičiu. Žūstančios bakterijos yra ideali subalansuota aplinka augalams. Vėliau gautą produkciją įterpus į dirvą, procesas nesustoja, dėl to vyksta naujas dirvos trąšumo augimo efektas, kurio metu naujo humuso gamyba dirvoje prasitęsia keletui metų“,- tvirtina inžinierius.

Jis sako, jog trąšų gamybos žaliava gali tapti ir organinė buitinių atliekų dalis, arba dumblo atliekos iš valymo įrenginių, kadangi proceso metu iš žaliavos efektyviai išvalomi sunkieji metalai bei nenaudinga mikroflora. Šiuo metu gaminami UEK-1 valymo įrenginiai gali per valandą perdirbti nuo 6 m3 iki 120 m3 žaliavos. Visa tai paverčiama efektingomis trąšomis.

 

pl-logo-mini