Prezidentura_pienas

Priėmimas prezidentūroje. Nuotr.: Prezidento kanceliarija/Dž. Barysaitės

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė įsitikinusi, kad Rusijos suorganizuotas lietuviškų pieno produktų embargas yra grynai politinio pobūdžio veiksmas. Šiandien, trečiadienį, į prezidentūrą buvo iškviesti Užsienio reikalų, Žemės ūkio, Ūkio ir Susisiekimo ministerijų bei Muitinės departamento ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovai, su kuriais aptarta, kokių priemonių šios žinybos ėmėsi sprendžiant eksporto į Rusijos Federaciją sutrikimus ir kokių tai duoda rezultatų.

Šalies vadovės teigimu, sprendimai, ribojantys eksportą, greičiausiai yra politinio pobūdžio, nes iki šiol Rusijos Federacija nenurodė priežasčių, kodėl sustabdytas mūsų produktų eksportas. Iš kitų, net 70 šalių, į kurias Lietuva eksportuoja pieno produktus, pretenzijų nėra.

„Lietuviškos produkcijos eksporto ribojimas kenkia mūsų verslui. Šalies ekonominių interesų gynybai būtinos sutelktos pajėgos. Kiekviena institucija savo lygmeniu turi padaryti darbą iki galo išnaudodama visus turimus instrumentus. Jeigu dvišalės institucijų pastangos rezultatų neduos, Lietuva turi būti pasirengusi kreiptis į Pasaulio prekybos organizaciją”, – sakė Prezidentė.

Šalies vadovė įpareigojo atsakingas institucijas kaip galima greičiau pateikti Europos Komisijai reikalingus duomenis kreipimuisi į Pasaulio prekybos organizaciją dėl lietuviškos produkcijos eksporto ribojimo.

Šis klausimas jau anksčiau yra Prezidentės iškeltas ir pristatytas tiek Europos, tiek ir pasaulio lyderiams, taip pat ir Jungtinėse Tautose.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovą Joną Milius pripažino, kad ir šiandien negali pasakyti, dėl kokių priežasčių rusai sustabdė pieno produktų importą iš Lietuvos, nes, pasak J. Miliaus, jo žinyba yra pateikusi Rusijos pusei oficialius užklausimus, į kuriuos negauta jokio atsakymo. Jis taip pat sakė, kad pieno produkcijos mėginiai yra atiduoti į nepriklausomą laboratoriją ištyrimui. Tarnybos vadovas patvirtino, kad gandų lygyje jį taip pat yra pasiekusi informacija apie tai, kad Rusija ketina uždrausti mėsos ir žuvies produkcijos importą iš Lietuvos, todėl atitinkamoms Lietuvos žinyboms yra duotas nurodymas dar labiau sustiprinti šių maisto produktų kokybės kontrolę.

Ši situacija labai primena Sovietų Sąjungos elgesį su Lietuva 1940 metais, kai po Molotovo – Ribentropo pakto pasirašymo, slaptaisiais jo protokolais Lietuvą su Vokietija tarp savęs pasidalijusi rytų kaimynė rengė provokacijas. Sovietai patys Lietuvos policijos prašė surasti ir sulaikyti iš Lietuvoje dislokuotų jų karinių bazių pas Kauno prostitutes nukakusį kariškį Butajevą, o, kai šis, jį sulaikant, bandė panaudoti ginklą ir buvo nušautas, sovietai apkaltino Lietuvą jų armijos kariškių grobimu bei žudymu. Maskva, prieš pasiųsdama savo okupacinę Raudonąją armiją į Lietuvą, tuometiniam Lietuvos užsienio reikalų ministrui Povilui Urbšiui įteikė ultimatumą, kuriame buvo iškelti Lietuvos nepriklausomybę paraližuojantys reikalavimai ir pridurta, kad Lietuva nors ir tenkins juos, Raudonoji armija vis tiek įžengs į mūsų šalį. Taigi, kad ir kaip ponas Milius, pasitelkęs nepriklausomas laboratorijas, besistengtų ieškoti piene mikrobų – tai duotų tiek pat naudos, kiek ir juodos katės ieškojimas tamsiame kambaryje, kuriame jos iš vis ten niekada ir nebuvo, Sovietinės imperijos papročių tęsėja Rusija elgsis pagal savo chuliganišką logiką.

Todėl Lietuva teisingai daro, šią, Rusijos eskaluojamą, “pieno” problemą iškėlusi į savo sąjungininkų ES bei pasaulinį lygmenį.

pl-logo-mini