Lietuvoje iškastas arba  iš jūros surinktas gintaras taip vadinamu Gintaro keliu Romos Imperijos laikais pasiekdavo ir dabartinės Italijos teritoriją. Nuotr. vikipedija

Lietuvoje iškastas arba iš jūros surinktas gintaras taip vadinamu Gintaro keliu Romos Imperijos laikais pasiekdavo ir dabartinės Italijos teritoriją. Nuotr. vikipedija

Justas Javonis

Lietuva ir Italija yra skirtingose Europos dalyse, tačiau lietuvių ir italų ryšys tęsėsi per visą Europos istoriją. Lietuvoje iškastas arba iš jūros surinktas gintaras taip vadinamu Gintaro keliu Romos Imperijos laikais pasiekdavo ir dabartinės Italijos teritoriją. Šis kelias vedė į pietus nuo Baltijos kranto Prūsijoje per dabartines Čekiją ir Slovakiją į Adrijos jūrą. Pizos universiteto profesorius Pietro U. Dini rašė: “Renesanso laikų mitas apie lietuvių romėnišką kilmę neišblėso iki šių dienų, būtent todėl, kad jį gaivino ypatingas šių tautų kalbų ir kultūrų ryšys per visą Europos istoriją”.

Ši romantinė legenda ypač dažnai buvo minima Lietuvos ir Lenkijos valdovui Žygimantui II 1518 m. vedus Milano kunigaikštytę Boną Sforzą, kuri su sūnumi Žygimantu Augustu mėgo gyventi Vilniuje. Bonos Sforzos rūpesčiu Lietuvoje itin sustiprėjo itališkosios kultūros bei menų įtaka.

Romos jėzuitų įsteigta kolegija 1579 metais gavo popiežiaus Gregorio XIII palaiminimą – jai buvo suteiktos universiteto teisės ir Vilniuje, galima sakyti prisidedant italams, buvo įsteigtas vienas seniausių universitetų Europoje.

Tikslus Italijoje gyvenančių lietuvių skaičius nėra žinomas, bet per paskutinįjį dešimtmetį, atrodo, kad bus gerokai išaugęs. Jei 2003 metais Italijos lietuvių bendruomenės duomenimis šalyje gyveno tik apie 170 mūsų tautiečių, tai jau vien pernai, remiantis Lietuvos statistika, gyvenimui Italijon išvyko 479 lietuviai, 2011 metais – 740, o 2010-aisiais – 1091. Išeiviai kuria bendruomenes ir Italijoje bando išsaugoti nors dalelę lietuviškumo. Pirmiausiai – per savo vaikus, mokydami juos lietuvių kalbos.

Lietuvybės ugdymo salelė – Italijos lietuvių bendruomenės (ILB) Romos lituanistinė mokykla „Bitutė“ įkurta 2005.11.18. Iniciatyvą parodė visa ILB ir tuometinis jos valdybos pirmininkas K. Liobikas. Mokyklą padėjo įkurti ir LR ambasadai Italijoje.
Romos lituanistinės mokyklos „Bitutė“ direktorė Rasa Pierbattisti „Pasaulio lietuviui“ sakė, kad pamokas šioje mokykloje veda moksleivių mamos, pagal numatytą grafiką. Pastoviai „mokytojauja“ 6-7 mamos. Mokykla dirbą kas antrą šeštadienį po pietų.

Paklausus, kokios vaikų ugdymo programos mokykloje yra taikomos, direktorė labai neapsidžiaugė: „Didžiausia mokyklos problema, kad nėra parengtų programų užsienyje gyvenantiems vaikams mokyti, taip pat labai sunku patenkinti skirtingo amžiaus vaikų poreikius“,- kalbėjo Ponia Rasa. „Metų pradžioje patys sudarome programą, remdamiesi turima literatūra vaikų ugdymo klausimais, bendradarbiaudami su Vilniaus darželiu „Saulėgrąža“, Vilniaus Lietuvių namais“.

Kiekvienai pamokai mamos – mokytojos ruošiasi individualiai. „Praėjusiais metais “keliavome” metų laikais, taip išsaugodami pamokų turinio tęstinumą, pažindami lietuvių kultūrą, šventes, tradicijas ir pajusdami mūsų tautos metų ritmą apskritai. Šiais metais vadovaujamės Lietuvių kalbos mokymo priemone I–II klasių mokiniams „Kalba mane augina“ (Rita Mikelionytė, Gintarė Šeškevičiūtė, Saulius Vasiliauskas), ruošiame temines pamokas pvz. apie S. Darių ir S. Girėną“, – mokyklos nuveiktais darbais ir planais dalijosi jos direktorė.

Romos lituanistinėje mokykloje šiuo metu mokosi 15 vaikų, nuo 3 iki 9 metų. Direktorė sakė, jog paskutiniais metais vaikų skaičius išaugo, anksčiau mokyklą lankydavo 7-8 vaikai. „Bitutėje“ už vaikų mokslą tėveliams mokėti nereikia, ji skirta visiems ILB nariams.

Mokykla gyvuoja vaikų tėvelių noro ir entuziazmo bei neatlygintino mamų-mokytojų darbo dėka. Didžiulė parama – galimybė nemokamai naudotis LR ambasados patalpomis. Būtiniausioms mokymo priemonėms gaunama nedidelė parama iš ILB. Knygų ir šiek tiek metodinės medžiagos mokykla gauna iš Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos, taip pat leidyklų.

„Džiaugiamės visų lietuvių bendruomenės narių, LR ambasados Italijoje ir LR ambasados prie Šventojo sosto, Romos Popiežiškosios šv. Kazimiero kolegijos palaikymu. Kartu su ILB kartu švenčiame Kalėdas, Atvelykį, Jonines, rengiame kitus bendrus renginius, kviečiame pabendrauti su vaikais tiek LR ambasados Italijoje, tiek ILB valdybos kvietimu Romoje besisvečiuojančius Lietuvos kultūros, meno, sporto atstovus“, – pokalbio pabaigoje sakė mokyklos direktorė.

Nuotraukos Rasos Pierbattisti

pl-logo-mini