''Lietuvos dienos 2013'' Saaro krašte

Vokietijos Lietuvių Bendruomenės Saaro krašto apylinkė pradeda “Lietuvos dienas 2013″, skirtas Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungai pažymėti. Šią naujieną Pasaulio lietuviui pranešė iš Kauno kilusi, Vokietijoje Saaro žemės Ottweiler mieste gyvenanti lietuvė Laima Rui. Laima sakė, kad rugsėjo 5 dieną Ottweiler miesto rotušėje įvyko parodos “Lietuva vaizdais, žodžiu ir…kvapu” atidarymas. Parodoje demonstruojamas lietuvių menininko Vytauto Rupo paveikslų ciklas, skirtas Vilniui bei žaismingai bei paprastai apie Lietuvą informuojantys plakatai. Parodos atidarymo metu plačiajai Vokietijos visuomenei pirmąkart pristatyti Tautiniai kvepalai “Lietuvos kvapas”. Spalio 6 dieną numatyta “Lietuviška popietė” Neunkirchen mieste, o nuo spalio 10 dienos paroda bus demonstruojama Merzige, ten planuojamas ir iškilmingas atidarymas.. “Tuo pačiu šiose Saaro krašto vietovėse sklis ir Lietuvos kvapas” – kalbėjo Laima Rui.   ...

2013-10-04 11:00:04

Dvigubas latvių nokautas krepšinio aikštelėse

Žilvinas Slauskis Negirk dienos be vakaro – sena lietuviška patarlė šio penktadienio vakarą pasirodė kaip niekada teisinga. Pergalės ąžuolų vainikus iš anksto matavusis Latvijos krepšinio rinktinė buvo suvanota lietuviškomis beržinėmis vantomis. Ir ne tik Slovėnijoje, Jesenicės Podmežaklos sporto arenoje, bet ir Lietuvoje – Garliavoje. Čia pasistengė mūsų studentai. Šiandien Garliavos sporto ir kultūros centre draugiškas krepšinio rungtynes žaidė „LSU-Atleto“ ir Rygos „Latvijas Universitate“ komandos. Įtikinamą pergalę rezultatu 92:80 (26:12, 14:26, 26:20,26:22) šventė Lietuvos sporto universiteto krepšininkai. LSU komandos pergalę nulėmė kur kas geriau mesti tritaškiai.  ...

2013-10-04 10:23:08

Dainavos partizanų žeminę Kasčiūnuose saugos nauja stoginė

Laisvės kovų dalyvis, tremtinys, Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris ir Vyčio kryžiaus ordino kavalierius Juozas Jakavonis-Tigras.Gabija Lunevičiūtė Nuotraukų autorius – Mindaugas Mikulėnas Lietuvoje partizaninio judėjimo metais į miškus buvo išėję dešimtys tūkstančių kovotojų už laisvę. Jie nuo režimo persekiojimų slėpėsi po žeme įrengtose slėptuvėse. Ir šiandien yra išlikę nemažai bunkerių, tiesa, vieni jų pavirtę tiesiog duobėmis miškuose, o kitais rūpinasi ir kaip išmanydami saugo tie, kuriems svarbu išlaikyti ir parodyti dalelę Lietuvos istorijos. Varėnos rajone, Kasčiūnų kaime esančioje Jakavonių sodyboje ant Merkio upės kranto prasidėjus partizaniniam judėjimui buvo įrengtas Dainavos apygardos partizanų vadų bunkeris-vadavietė, o aplinkinuose miškuose – kitos partizanų slėptuvės. Iš čia dvejus metus partizanų veiklai vadovavo Adolfas Ramanauskas-Vanagas ir Juozas Vitkus-Kazimieraitis, vadavietėje buvo spausdinamas partizanų pogrindinis laikraštis „Laisvės varpas“, štabo dokumentai. Tuomet partizanų vadams padėjo ryšininkas, sodybos šeimininkas Juozas Jakavonis-Tigras, dabar jis toliau rūpinasi požeminės slėptuvės išlikimu, kad su ja bei Lietuvos laisvės kovų istorija galėtų susipažinti kuo daugiau žmonių. ...

2013-10-04 10:16:59

Atrasta Lietuva

Palūšės bažnyčia.Nuotr.: "wikipedija” Ar galėtume nemylėti Lietuvos, jeigu joje gyvename? Argi galėtume ja nesidomėti, jeigu ja žavėjosi profesorius Česlovas Kudaba, o mes juk esame kudabietės. Todėl geografinio rašinio konkursas ,,Mano atrasta Lietuva“ buvo skirtas tarsi mums. Mums – tai Godai, Darijai, Monikai ir Sarai – šeštokėms iš Česlovo Kudabos pagrindinės mokyklos. Konkursas pakvietė jame dalyvauti jau praėjusiais mokslo metais, kad per vasaros atostogas galėtume atrasti ypatingų ir mums brangių vietų, į kurias norėtume dar ne kartą sugrįžti ir kitiems parodyti, apsilankyti savo senelių ar net prosenelių tėviškėse, pasidomėti tuo, kas galbūt pamiršta ar buvo net nepastebėta tų, kurie ten visą laiką gyveno. ...

2013-10-03 17:03:37

100 metų Dievui ir Tėvynei – sekančio amžiaus pradžia

Elaine Luschas nuotraukoje – š.m. rugpjūčio 10-11 d.d. Frackville-PA “Lietuvių Dienose” apsilankė LR ambasadorius JAV ir Meksikoje JE Žygimantas Pavilionis, vietinė “Lietuvos Vyčių” 144-osios kuopos veikėja Carol Luschas, lietuvių kilmės amerikiečiai teisėjas John Domalakes, Schuylkill apygardos Ypatingasis įgaliotinis (Commissioner) George Halcovage Regina Juška – Švoba, Laurynas R. Misevičius “Lietuvos Vyčių” jubiliejaus minėjimai – nuo Bostono iki Šiaulių                      Tiems iš mūsų, kurie gyvename užjūryje ir esame gan artimai susipažinę su Amerikos lietuvių visuomenine veikla, turbūt ne kartą yra tekę girdėti apie “Lietuvos Vyčius” – dar 1913-aisiais įkurtą jaunimo katalikų organizaciją (pradžioje pasivadinusią “Lietuvos sakalais”), kuri būtent šiemet – Popiežiaus Benedikto XVI-ojo paskelbtais Tikėjimo metais – švenčia savo šimto metų jubiliejų. Lawrence, Mass mūsų tautiečių statytos Šv. Pranciškaus parapijos pirmasis klebonas kun. Antanas Jusaitis, remiamas tuometinio “Draugo” dienraščio redaktoriaus kun. Antano Kaupo bei “Vyčių” vadovu vėliau tapusio Mykolo Norkūno praeito šimtmečio 13-jų metų balandžio 27-28 d.d. sušaukė naujosios lietuvių organizacijos steigimo posėdį. Šiais metais “Lietuvos Vyčiai” iškilmingai pažymėjo savo jubiliejų Bostono priemiestyje Quincy, MA “Marriott” viešbutyje, kuriame apsilankė ir Los Angeles-CA gyvenanti žinomiausia lietuvių kilmės Holivudo žvaigždė Rūta Kilmonytė-Lee su savo vyru Webb Lowe. Aktorė, pasidabinusi prašmatnia suknele, pasakė unikalią šventinę kalbą iškilmingame vakaro bankete.  ...

2013-10-03 13:33:12

Lietuva ekscentrišku žvilgsniu

Ispanijos "El Mundo" birželio 11 supažindina skaitytojus su Europos šalių ekstravagantiškų, kaip rašo dienraštis, fotografų kūriniais. Fotografijos iki liepos 24 -os bus eksponuojamos Ispanijos Cuenca mieste, tuo rūpinasi Fundacion Antonio fondas. Tarp atrinktų Italijos, Rumunijos, Portugalijos fotografų darbų yra ir lietuvio fotomeninko Rimaldo Vikšraičio sukurtos fotografijos.   ...

2013-10-03 13:11:01

Kelionė Dūkštų ąžuolyno pažintiniu taku (1)

Paminklas Dūkštų ąžuolyne 1863 metų sukilėliams.Jei važiuojate autostrada iš Kauno Vilniaus kryptimi, Vievio miestelyje sukite link Kernavės. Maždaug už 20 kilometrų privažiuosite trišalę sankryžą. Kairėn bus Kernavės kryptis, o į dešinę – Dūkštos, Sudervė, Vilnius. Čia ir pasukite. Už maždaug kilometro privažiuosite Neries regioninį parką. Vos į jį įvažiavus, prie kelio esanti rodyklę kairėn, nukreips jus link Dūkštų ąžuolyno pažintinio tako. Takas prasideda istorija. Skaudžios, tačiau garbingos Lietuvos praeities atmintimi. Prieš save, po senoliu ąžuolu matote nulaužto kryžiaus formos paminklą. Ruošiant ąžuolyno takus, 2003 metais, buvo minimos 1863 metų sukilimo metinės. Tai progai pažymėti ąžuolyne pastatytas šis kryžius.  Dūkštų ąžuolynas ir jo apylinkės mena tų metų įvykius. Sukilimo ruošime aktyviai dalyvavo aplinkinių kaimų valstiečiai, taip pat dvarininkai, raginami Dūkštų klebono J. Dembinskio. ...

2013-10-03 12:58:39

Kelionė Dūkštų ąžuolyno pažintiniu taku (2)

Deivė Milda.Pasukame Dūkšto ąžuolyno tako link. Takas – ant išilgai paklotų balkių sukaltos storos medinės lentos. Jis siekia, žiūrint "iš akies" kiek daugiau nei metrą pločio. Patogus eiti. Prie tako rikiuojasi senovės lietuvių dievų medinės skulptūros. Keturi svarbiausieji Lietuvos valstybės dievai – Perkūnas, Kalvelis, Andojas, Medeina (Žvėrūna) – minimi XIII amžiaus metraščiuose.  To meto lietuvių religijos struktūra grindžiama Indoeuropietiška trijų suverenumo sričių ideologija:  1) jėga paremtas suverenumas, karinė galia (Perkūnas);  2) išmintis, žinojimas ir maginė praktika (Kalvelis); 3) sveikatos ir gėrybių sritis (Andojas).  Toks religinių sričių padalinimas būdingas visoms indoeuropiečių religijoms (pvz., romėnų, slavų, baltų), tačjąu kiekvienoje jų trys sakralumo sritys išreikštos skirtingais dievais. XIII.a. Lietuvos susiformavo valstybės dievų modelis, kuris buvo išlaikytas iki krikšto (1387 m., 1413 m.).   ...

2013-10-03 12:43:48

Kelionė Dūkštų ąžuolyno pažintiniu taku (3)

Takas neria į kaukų ir laumių valdas.Ąžuolyno sakmės Žmonės pasakoja, kad senajame Ąžuolyne ar greta jo sutikdavo mistiškų būtybių: velnių, laumių, vaiduoklių. Tokių sakmių gausa rodo, kad žmonės ąžuolyną suvokia kaip ypatingą mišką, o gal tai yra prisiminimų apie čia ošusias šventąsias neliečiamas ąžuolų girias atgarsis.  Vienas žmogelis ėjo iš Airėnų namo į Maliūnus. Beeinant per ąžuolyną, žiūri kad bėgioja ant tako toks mažas ožiukas – ogi reikia jį pagauti, bet ožiukas vis nesileidžia. Ilgai ožiukas vyrą vedžiojo po mišką, bet pagaliau žmogus jį pagavo. Nešasi namo ir jaučia, kad tas ožiukas vis sunkesnis darosi, net jam iš rankų išslydo.   Tas ėmė šaukti: „Ciba, ciba!", o oželis jam atgal žmogaus balsu storai atsakė: „Cyba, cyba". Išsigando žmogelis, žiūri, kad vietoje oželio stovi baisus velnias. Tai mat, kokį ožiuką jis norėjo namo parsinešti. ...

2013-10-03 12:26:33

Verbų sekmadienis Belmonte

Žibutės. Pro vaiskų dangaus mėlį besiskverbiantys saulės spinduliai žadėjo gražią dieną. Bene pirmąją šį vėlyvą, nuo šalčio susigūžusį pavasarį. Verbų sekmadienis – skamba Vilniaus bažnyčių varpai. Antakalnio šlaituose nedrąsiai mėlynas akeles markstančios žibutės, lyg ir norėtų jau, pagaliau, patikėti, kad už savaitės švęsime Prisikėlimą. Užsibuvo šiemet Lietuvoje žiema, oi kaip užsibuvo. Nuo lapkričio iki balandžio – kur tai matyta, kur visuotinai pranašautas pasaulinis, per ozono skyles danguje į Žemę besiveržiantis, klimato atšilimas? Pranašystės pranašystėmis, o gamta turi savo, tik jai vienai suprantamą ciklą ir nepaiso nei Vaivos Taro kortų, nei Palmyros horoskopų. Plonyte gyvačiuke tarp savo pačios per tūkstantmečius išgraužtų pakriaušių vingiuoja Vilnelė. Belmontas. Prancūziškas terminas Vilniaus pašonėje. Didžiulė, prie aplinkos reljefo bei peizažo pritaikyta poilsiavietė.  Nors dar nešilta (termometro stulpelį saulė tepakelia iki plius keturiolikos ir tai tik tada, kai nesislepia už iš kažkur atsiradusių ir tankėjančių debesų šydo) čia jau vaikštinėja vilniečiai, po sekmadieninių Verbų pamaldų atvykę gurkštelėti bundančios gamtos gūsio.  ...

2013-10-03 12:17:30

Lietuviškos dainos iš Floridos

  Violeta Leškytė Cucchiara Jau daugelį metų  viso pasaulio žmonės emigruoja ir imigruoja, keisdami  šalį, vietovę, namus. Lietuva – ne išimtis, ypatingai po nepriklausomybės atkūrimo. Per paskutinį  20 – metį  iš Lietuvos  emigravo  labai daug žmonių, svetur  gimė naujos lietuvių kartos. Vieni tautiečiai grįžta į Lietuvą gan dažnai, kiti kartą į dešimtmetį, o kai kuriems net  noro nėra grįžti, nes gimtojoje šalyje – bedarbystė ir  blogos pragyvenimo sąlygos. Kai susimąstai – skaudu. Juk Lietuva  nekalta, kad ten  žmonėms sunku… Gimtoji  Lietuva – tai mūsų dirva, kurioje išaugome, išmokome kalbėti, svajoti ir mylėti. Tai protėvių kartos, kurios kūrė ir puoselėjo mūsų ateitį. Mūsų pareiga – ją perimti ir pasodinti sėklą rytojui – kitoms kartoms, kitiems amžiams. Nors gyvenimo  įvykiai ir keliai mus nuvedė toli nuo gimtųjų namų, mes  ir mūsų vaikai neturėtume  atsitraukti  nuo savo šaknų. Tačiau tik patys galime daryti sprendimus ir stengtis vienytis  dėl būsimų kartų – išsaugodami savo kultūrą, papročius ir tai, ką atsinešėme gimdami – būti lietuviais.   ...

2013-10-03 12:10:45

Tarp Rytų ir Vakarų

Klaipėdos okupacija1939. Nuotr.: Wikipedija Tomas Prikėnas Lietuvos užsienio reikalų ministru jam teko būti metu, kurio būtų pavydėjęs retas. Paskutinis pirmosios nepriklausomybės laikotarpiu sėdėjęs šioje kėdėje diplomatas Juozas Urbšys sprendimus turėjo priiminėti į nugarą alsuojant grėsmėms ir iš Rytų ir iš Vakarų. Juozas Urbšys savo tikrąjį gimtadienį švęsti tegalėdavo kas ketverius metus – prieš 116 metų jis gimė vasario 29-ąją. Šiandien jis pristatomas vienu ryškiausiu ikiokupacinio laikotarpio lietuvių diplomatų ir žymiausiu prancūzų literatūros vertėju. Tačiau kad istorija J. Urbšį prisimins būtent šitaip, kadaise nesitikėjo nei jis pats, nei jo artimieji. Šetenių kaime Kėdainių rajone ūkininkavusioje valstiečių šeimoje gimusį J. Urbšį tėvai tikėjosi liksiant dirbti ūkyje. Tik, kai pradėjus mokytis, išryškėjo Juozo gabumai, šeima persigalvojo ir nusprendė, kad būtent jis vertas tapti vieninteliu iš šešių vaikų, kuris bus išleistas į didesnius mokslus. ...

2013-10-01 12:07:10