Kodėl laisvę atgavusiai Lietuvai skirti paveikslai įkalinti Lemonte?

P. Puzinas. Ištrėmimas.Apie paveikslų sugrąžinimo Lietuvai istoriją nemažai rašyta, kalbėta, apkalbėta. Niekas nevyksta. Jie į Lietuvą negrįžta. Beldimasis į sąžinę tų, kurie atsakingi, išdrįsę paveikslus ,,paskolinti”, o tiksliau – ,,įkalinti” Lemonte, lieka be atsako, atsimuša, kaip žirniai į sieną. Paskutinis  buvusio Čikagos Čiurlionio  galerijos Jaunimo centre direktoriaus devyniasdešimt trejų metų  Algio Janušo ,,atsakymas” (Draugas. 2010 m. lapkričio  13 d.)  į M.K.Čiurlionio muziejaus darbuotojų  laišką ,,Ar lietuvių suaukoti kūriniai sugrįš į Kauną?” (Draugas. 2010 m. spalio 2 d.),  tėra tik dantų užkalbėjimas. A. Janušas rašo: ,,…Straipsnyje  pabrėžta, kad  aš paskolinau Lietuvių  dailės muziejui  Pasaulio lietuvių centre dalį pasiliktų paveikslų. Kaip privatus asmuo aš to negalėjau padaryti. Tą padarė Čiurlionio galerijos globos komitetas 1999 m. kovo 14d., pavesdamas Dailės muziejaus laikinai globai pagal ,,Pasiliekamų paveikslų sąrašą”.  Čiurlionio galerijos globos komitetas iki dabar pasilieka tų darbų globėjas.” ...

2013-10-01 09:20:34

Labdaros koncertas Floridoje - pagalba Haičio šaliai po žemės drebėjimo

  Violeta ir Tito Puente Jr. Jungtinėse Amerikos Valstijose, Floridoje gyvena įdomus žmogus. Tai sparčiai JAV muzikiniame pasaulyje tampanti žinoma dainininkė lietuvė Violeta Leškytė – Cucchiara. Tuoj po Naujųjų Metų garsaus Amerikos dizainerio, išeivio iš Haičio Shy Figaro kvietimu ji dalyvavo ir dainavo jo organizuotame labdaros koncerte, skirtame nuo žemės drebėjimo, choleros epidemijos nukentėjusiems Haičio gyventojams. Apie koncertą, jame patirtus įspūdžius, Violeta maloniai sutiko pasidalinti su "Pasaulio Lietuvio" skaitytojais. Tik prasidėjusių Naujųjų metų pirmieji žingsniai, sausio 8 d. į Pietų Floridos valstiją, North Broward College Omni  Auditorium salę, atvedė įvairaus muzikos žanro Amerikoje gyvenančius dainininkus. ...

2013-09-30 15:10:52

Lietuviai pasaulyje. Pasaulis Lietuvoje.

1. Kodėl Jūs, jūsų pažįstami pasirinko gyvenimui būtent šią šalį, šios šalies  vietovę, kurioje  gyvenate?   Kokia tai šalis, vietovė?        Atvykau į Pietų Floridą, JAV – draugės lietuvės namus. Apsisprendimą likti šioje šalyje lėmė sutiktas mano gyvenimo žmogus – dabartinis   vyras. ...

2013-09-30 13:27:32

Hawaii – Aloha!

Havajuose lankėmės prieš 10 metų, bet pasistengsiu prisiminti šią kelionę… Šios salos tikrai ne šiaip sau pavadintos Rojum Žemėje, iš tiesų, ši kelionė pranoko visus lūkesčius ir kol kas nuostabesnėje vietoje lankytis neteko. Havajai – tai vulkaninės kilmės salos, atrastos tik 18 a. pabaigoje. Jas skalauja Didysis vandenynas, o iki artimiausio taško žemyne net 2.500 km. Tokia izoliacija saloms leido išlaikyti labai daug autentikos, gaila, bet amerikiečiai ją po truputį naikina. Sunku žodžiais nupasakoti visą šio krašto nuostabumą – tai visuma nepakartojamos augmenijos, klimato, žmonių, kultūros… Šios salos tikrai ne šiaip sau pavadintos Rojum Žemėje, iš tiesų, ši kelionė pranoko visus lūkesčius ir kol kas nuostabesnėje vietoje lankytis neteko. Havajai – tai vulkaninės kilmės salos, atrastos tik 18 a. pabaigoje. Jas skalauja Didysis vandenynas, o iki artimiausio taško žemyne net 2.500 km. Tokia izoliacija saloms leido išlaikyti labai daug autentikos, gaila, bet amerikiečiai ją po truputį naikina. Sunku žodžiais nupasakoti visą šio krašto nuostabumą – tai visuma nepakartojamos augmenijos, klimato, žmonių, kultūros… ...

2013-09-27 10:45:59