Graham Hancock. Karas prieš sąmonę

Heroinas.Rašytojas ir žurnalistas Grahamas Hancockas gimė 1950 m. Edinburge, Škotijoje. Jo domėjimosi sritys apima senovės paslaptis, akmeninius paminklus ar megalitus, pakitusias sąmonės būsenas, senovės mitus ir astronominius/astrologinius praeities faktus. Beveik visose jo parašytose knygose pastebima ta pati tema – galimas globalus ryšys su „motina kultūra”, iš kurio, jo nuomone, atsirado visos senovės civilizacijos.   G. Hancockas parašė ir daugiau nei 5 milijonų egz. tiražu išleido 13 knygų, tačiau jo metodai ir išvados nesusilaukė pritarimo akademiniuose sluoksniuose. Jis dažnai buvo kaltinamas pseudomokslu ir pseudoarcheologija. Pats Hancockas sutinka, kad jo išsilavinimas (1973 metais Durhamo universitete baigė sociologiją) neleidžia jam vadintis archeologu. Savo misiją jis mato kaip atsvarą „neabejotiniems” švietimo sistemos, žiniasklaidos ir visuomenės požiūriams. ...

2013-10-09 15:18:34

Lietuvos ar Lenkijos lenkai?

Saulius Stoma Taigi. Atėjo laikas atsakyti į klausimą, kas gyvena Lietuvoje: Lietuvos ar Lenkijos lenkai. Atsakymas nėra toks paprastas, kaip atrodo. Jeigu anksčiau visos pusės būtų į jį teisingai atsakę, neturėtume jokių nesklandumų nei Vilnijoje, nei su Lenkija. Ir niekas dabar negalėtų ištarti, kad tūkstantmečių kaimynių santykiai yra pačiame dugne ir „blogiau būti jau negali“. Mažindami aistras, žvelkime į problemą teoriškai. Imkime idealų modelį. Taigi, esame demokratinė valstybė kitų demokratinių valstybių sąjungoje. Aukščiausias dokumentas – visuomenės sutartis, pagal kurią gyvename, yra Lietuvos Konstitucija. Europos Sąjungos ir visos kitos tarpvalstybinės sutartys galimos tiek, kiek neprieštarauja mūsų  Konstitucijai. Lietuvos Konstitucija yra gerai apgalvota, subalansuota ir nei kiek nesikertanti su liberaliosios demokratijos vertybėmis. Tai – esmių esmė. Ką liberalioji demokratija sako apie tautos ir tautybių santykį? Ji įtvirtina pilietinės arba politinės tautos sampratą.  Taigi reikalas iš esmės labai paprastas. VISI LIETUVOS PILIEČIAI YRA LIETUVIAI. Nesvarbu koks jis būtų: juodas, žydras ar raudonas. ...

2013-10-09 15:08:10

Sugriauti Vakarų visuomenę bei pakeisti ją islamiška

Auginamas dar vienas "gyvasis sprogmuo” Kam? Bet kam, kad ir Londono metro.Artimųjų Rytų žiniasklaidos tyrimo institutas (MEMRI) pateikė ištraukas iš paskaitos, kurią neperseniausiai Islamo atbudimo konferencijoje Anglijoje skaitė islamų pamokslininkas Abu Munisa. Tai neįtikėtinas liudijimas, kaip krūvelė saracėnų, kuriuos į savo teritoriją įsileido minkštakūnė britų visuomenė, atvirai žada sugriauti tūkstantmetę civilizaciją. Kyla tik vienas klausimas: ar Lietuva, svarstydama švelninti imigracijos politiką ir atsigabenti darbo jėgos iš trečiųjų šalių,neužlips ant grėblio ir nepasimokys iš Didžiosios Britanijos imigracijos politikos klaidų?  Paskaitykite ir pasižiūrėkite. „Brangūs broliai ir seserys, kai mes sakome „daua“ (misionierystė, islamo platinimas), nemanykite, kad kalbame apie praeivius gatvėje, kuriuos mes kviečiame priimti islamą. Mūsų „daua“ privalo tapti kvietimu į karą su jų sistema ir jos keitimą islamiškąja! Štai ką mes turime daryti: palenkti visą visuomenę į islamą! Mes nekviečiame atskirų brolių ir seserų sekti islamu: mes trokštame, kad visa visuomenė klauptųsi ant kelių prieš Alachą! Mes nenorime, kad viena sesuo nešiotų hidžabą: mes trokštame, kad visa visuomenė nešiotų hidžabą! Ne tik mūsų broliai ir seserys turi klūpėti ant kelių prieš Alachą: mes trokštame, kad visa visuomenė klūpėtų prieš Alachą! Tai ir yra pranašo Mahometo „daua“. Tai yra mūsų „daua“, brangūs broliai ir seserys. [...] Jeigu pakabinsite plakatą ir raginsite praeivius priimti islamą, kaip tai daro Zakiras Naikas, manote, kad tai pakeis visuomenę? Be puolimo prieš jų įstatymus ir jų tvarką? Ne, mano brangūs broliai, to nepakanka, kad pakeistume visuomenę. Neįmanoma, kad visuomenė pasikeistų. Šią visuomenę reikia priversti pasikeisti. ...

2013-10-09 15:04:06

Karas internete

Ksi JinpingasBarakas ObamaJAV žvalgybos agentūros per 2011 metus prieš kitas valstybes surengė 231 kibernetinę ataką. Apie tai, remiantis buvusio Jungtinių Valstijų žvalgybininko E. Snoudeno nauja išslaptintų dokumentų serija, rašoma 2013 rugpjūčio 31 dienraštyje "The Washington Post". Laikraštis pažymi, jog trys ketvirtadaliai visų išpuolių buvo nukreipti prieš Rusiją, Iraną, Kiniją ir Šiaurės Korėją. Atakų taikiniu tapo branduolinių programų kūrime naudojami kompiuteriai. Šioms operacijoms JAV išleido mažiausiai 652 milijonus dolerių. Kibernetinių atakų principas buvo tai, kad amerikiečiai virusais užkrėtė kelias dešimtis tūkstančių kompiuterių, kuria virusą galėjo automatiškai išplatinti ir į milijonus kitų kompiuterių. Virusų pagalba amerikiečiai išvedė iš rikiuotės atakuotus kompiuterius, arba smarkiai sutrikdė ir sulėtino jų darbą. ...

2013-10-09 14:56:09

Pilkųjų kardinolų valdžioje

Šiuolaikinių TST galingųjų statytiniai B. Obama, N. Nazarbajevas, D. Medvedevas. Nuotr.: wordpress.co Kaip rodo tyrimai, atlikti specialistų, užsiimančių sąmokslo teorijomis ir slaptos vyriausybės egzistavimo problemomis, tik 1 amerikietis iš 500 yra girdėjęs apie Tarptautinių santykių tarybą (TST) ir tik 1 iš 10 000 žino apie TST planus įvesti Naująją Pasaulio tvarką (NPT).  O TST tuo tarpu yra stambiausia mondialistų – pasaulinės vyriausybės įkūrimo šalininkų – struktūra. Tarybai priklauso įtakingiausi JAV ir kitų Vakarų šalių žmonės: buvę ir veikiantys prezidentai, ministrai, pasiuntiniai, parlamentarai, finansininkai, verslininkai, generolai, profesoriai ir žiniasklaidos atstovai. Pradedant 1945 metais, šios organizacijos būstinė įsikūrusi Niujorke, pastate, pavadintame žinomo masonų veikėjo Haroldo Prato vardu. TST buvo įkurta 1921 metais, persidalinant pasaulį po Paryžiaus taikos konferencijos, kuri susumavo I Pasaulinio karo rezultatus. Įkūrėjai TST sumanė kaip savotišką užkulisinį papildymą Ženevoje įsikūrusiai visiškai legaliai ir progresyviai Tautų Lygai, be to, Taryba daugeliu atvejų tapo britų Karališkojo tarptautinių santykių instituto kopija. Iš visų TST organizatorių verta atkreipti dėmesį į Edvardą Mendelą Hausą, buvusį Vudro Vilsono administracijos pilkąjį kardinolą ir į žinomą finansininką Polą Varburgą, vieną iš FRS įkūrėjų. ...

2013-10-09 14:51:21

Faraonų istorijos pabaiga

1989 metais, byrant Sovietų imperijai, dabar garsus politikos filosofas Francis Fukuyama paskelbė straipsnį „Istorijos pabaiga“. Tada daugelį šokiravo mintis, kad pilnutinė demokratija yra žmonijos raidos tikslas ir kad dar 19 amžiaus pradžioje „išrasta“ liberalioji demokratija idėjų mūšyje jau pasiekė galutinę pergalę.   Nors straipsnis ir vėliau išleista knyga turėjo didžiulį pasisekimą ir iki šiol yra plačiai diskutuojama, stebina keistas svarbiausio Fukuyamos teiginio nesupratimas. Filosofas niekada nėra teigęs, kad jo metaforiškai įvardyta istorijos pabaiga reiškia reikšmingų politinių įvykių baigtį. Ne! Istorija   baigėsi ne politikos, o idėjų srityje. Ir dabar jau tik laiko klausimas, kada pilnutinė demokratija įsitvirtins visame pasaulyje.  Subyrėjus Geležinei uždangai ir demokratijai plintant domino principu, politinės istorijos pabaiga atrodė gana reali. Deja, po kiek laiko procesas įstrigo. Vakarų demokratija žengė į nuolat pasikartojančios krizės stadiją. Daugelis pokomunistinių šalių taip pat suko atgal į autoritarizmą arba kūrė savotišką „valdomą demokratiją“.  ...

2013-10-09 14:47:18

Baltarusijoje jau draudžiama ir tylėti

Politikos apžvalgininkas Valentinas Mitė.Baltarusijos prezidentui Aleksandrui Lukašenkai kuo toliau tuo sunkiau sekasi valdyti ne tik ekonomiką, bet, kas jam svarbiausia, ir savo piliečius. Jau kuris laikas šalyje vyksta tylaus protesto akcijos – be šūkių, be kalbų – vien plojimai. Vien šį trečiadienį Baltarusijoje sulaikyta virš šimto tylaus protesto akcijų dalyvių. Juos dažniausiai terorizuoja civiliais rūbais apsirengę milicininkai bei saugumo darbuotojai. Žmonės mušami, grūdami į milicijos mašinas, naudojamos ašarinės dujos. Nesvarbu, jog Baltarusijos konstitucija garantuoja susirinkimų laisvę. Nuo pat atėjimo į valdžią A. Lukašenkai negaliojo įstatymai, o konstituciją jis kaitaliojo taip, jog jo nebūtų įmanoma pašalinti iš valdžios. Jeigu įstatymiškai nebuvo galima savo neribotos valdžios kaip nors pridengti, tikri ir tariami priešininkai „dingdavo“ arba, kitaip tariant, buvo nužudomi. Mirties eskadronų, šalinusių A. Lukašenkos priešininkus, buvimas niekam ne paslaptis.  ...

2013-10-09 14:42:24

Nesiliaujančios „išstumtųjų“ inteligentų raudos

Kęstutis Girnius.Kęstutis Girnius "Jau daugiau negu 20 metų nemažai Lietuvos inteligentų skundžiasi savo dalia. Gerai žinome jų skundų turinį bei toną, bet ilgame DELFI išspausdintame interviu Krestencijus Stoškus juos išdėstė itin kategoriškai.  Pasak filosofo, kadaise inteligentų darbas buvo vertinamas jei ne pinigais, tai bent dėmesiu. Dabar tie inteligentai, „kurių protinė veikla dar nėra atsiribojusi nuo moralinių gyvenimo nuostatų“, yra ciniškai nuginkluoti, išstumti iš viešojo gyvenimo, politinių ir pilietinių debatų, iš įtakingiausios ir viešiausios žiniasklaidos. Jie buvo per daug kritiški, principingi ir sąžiningi, kad būtų reikalingi. K. Stoškus nesikuklina, teigdamas, kad „galima garantuoti, jei tie žmonės būtų 20 metų turėję laisvą eterį, jei jie būtų galėję reguliariai bendrauti su savo tauta, Lietuvą būtume turėję daug brandesnę, daug protingesnę, daug sąžiningesnę, daug solidaresnę, daug atsakingesnę už savo likimą. Ir emigracijos tokios nebūtų buvę“. Verta pasvarstyti pagrindinius K. Stoškaus teiginius, nes ir kiti panašiai galvoja. Inteligentai esą turi ką nors ypatingo pasakyti žmonėms, bet jiems neleidžiama reikštis, tad nukenčia visa tauta. Visi trys teiginiai klaidingi.  ...

2013-10-09 14:40:19

Kuo užkliuvo Girniui Lietuvos inteligentai? Kitokie, nei JAV

Dainius RadzevičiusDainius Radzevičius Prisipažinsiu, kad tik du kartus esu buvęs JAV, todėl negaliu taip kompetetingai kaip K. Girnius lyginti JAV ir Lietuvos. Tačiau jo komentaras apie „išstumtuosius" Lietuvos inteligentus man sukėlė prieštaringus jausmus.  Pirmą kartą JAV viešėjau šios šalies ambasados Vilniuje kvietimu dar 2004 metais. Tuomet domėjausi žiniasklaidos etika ir rinkimais (tada buvo išrinktas Dž. Bušas). Šiemet teko laimė dalyvauti Pasaulinei spaudos laisvės dienai skirtame renginyje. Galiu pateikti tik savo įspūdžius – įdomi šalis, kurioje radikalus liberalizmas keistai sugyvena su tokiu pat konservatyvizmu. Nors abu kartus buvo įdomu pamatyti šią šalį, tačiau dėl daugybės priežasčių mačiau ne tik jos privalumus, bet ir daugybę minusų. ...

2013-10-09 12:43:58

Suomijos energetinis saugumas

Suomija retai apgyvendinta. Jos elektros linijos labai ilgos tiesiamos per sunkiai prieinamas vietoves. Nuotr.: lansi-savo.fiVaidotas Šernius Iš pirmo žvilgsnio suomiams grėsmių tikrai netrūksta. Mat ši šalis, kaip Lietuva ir kitos Baltijos šalys, taip pat Baltarusija ir Ukraina iš Rusijos gauna 100 proc. reikalingų gamtinių dujų (GD). Be to, Suomija iš Rusijos gauna apie 70 proc. reikalingos naftos (iš Norvegijos ir Danijos kiek daugiau nei po 10 proc.). Žvelgiant į šią statistiką akivaizdu, kad ši Skandinavijos šalis yra priklausoma nuo Rusijos energijos šaltinių ir tai galima laikyti grėsme Suomijos energetiniam saugumui. O kokios yra šios šalies energijos šaltinių diversifikavimo perspektyvos? Galbūt Suomija turi alternatyvų Rusijos energetinio spaudimo svertams? Suomija neturi savų gamtinių dujų išteklių, tad reikiamą kiekį vamzdynais importuoja iš Rusijos, suskystintų dujų ši šalis neimportuoja.   2007 metais Suomija sunaudojo 4,7 mlrd. kubinių metrų GD, o 2009 m. – 4,2 mlrd. kubinių metrų.  Kaip matome, dujų sunaudojimas krito, o kaina kilo: 2007 m. Suomijos pramonės įmonės dujas pirko po 248 dolerius, namų ūkiams jos buvo parduodamos po 352 dolerius už tūkstantį kubinių metrų. 2009 m. šios kainos minėtiems vartotojams atitinkamai buvo 332 ir 474 doleriai. Kainų augimas tuo laikotarpiu buvo natūralus procesas, nes dujų ir kitų energijos išteklių kainos augo visame pasaulyje. Tačiau vertėtų paminėti, kad Suomija nėra tokia jautri GD kainų augimui kaip Baltijos šalys ar posovietinės valstybės dėl santykinai mažo jo sunaudojimo. ...

2013-10-09 12:36:28

Hitleris, greičiausiai, prisidėjo prie Heso skrydžio

Adolfo Hitlerio pavaduotojas Rudolfas Hesas 1937mAr žinojo Adolfas Hitleris apie savo pavaduotojo Rudolfo Heso slaptą skrydį į Didžiąją Britaniją? Atrodo, kad vienas iš neseniai surastų dokumentų, šią versiją gali sustiprinti. Vienok istorikai vis dar abejoja, kad Hesas veikė Hitlerio pavedimu. Adolfas Hitleris prieš 70 metų, ko gero, prisidėjo prie savo pavaduotojo Rudolfo Heso slapto skrydžio į Didžiąją Britaniją. Tai galima išskaityti iš vieno, neseniai surasto dokumento. Atitinkamo turinio pranešimą surado vienas vokiečių istorikas Rusijos Federacijos Maskvos valstybiniame archyve.  Savo 28 puslapių ranka rašytame pareiškime Heso adjutantas Karlas Heincas Pintšas rašė, kad 1941 metų gegužės 10 dienos misija buvo viena iš ilgų derybų, kurias tuomet vedė Berlynas ir Londonas, dalių.  Šį pranešimą Pintšas sukūrė 1948 metais, būdamas sovietų nelaisvėje. Pagal šią versiją Heso kelionė "buvo iš anksto suderinta su anglais". Žymus nacis turėjo uždavinį "visomis galimomis priemonėmis pasiekti, kad, jeigu ir nepavyktų sudaryti su Didžiąja Britanija karinės sąjungos prieš Rusiją, tai reikėtų , mažiausiai, pasiekti, jog Anglija būtų neutrali". Istorikų tarpe kyla stiprių abejonių, kad Hesas būtų veikęs Hitlerio pavedimu.  ...

2013-10-09 11:26:45

Ar atskris į Lietuvą bepiločiai Irano lėktuvai?

Irano nepilotuojamas lėktuvas Schaded 129Iranas šį savaitgalį pristatė savo bepiločių lėktuvų kūrimo programos rezultatą. Greta žvalgybinės paskirties nepilotuojamų orlaivių sukurtas japonų kamikadzių principu veikiantis savižudis. Šeštadienį Irano gynybos ministerija žiniasklaidai pademonstravo savo pagamintą nepilotuojamą žvalgybinės paskirties lėktuvą. Kaip kad skelbia tos šalies žiniasklaida, bepilotis, jau mirusio Palestinos Išsivadavimo Organizacijos lyderio Jasiro Arafato garbei "Jassir" vardu pavadintas "sakalėlis" gali pakilti į 4,5 kilometrų aukštį, nuskristi 200 kilometrų ir dairytis nenusileisdamas aštuonias valandas. Šis modelis šiek tiek primena amerikietiškąjį "ScanEagle", kurio vieną egzempliorių, pasak pačių iraniečių, 2012 metais Iranas nusičiupo. Irano generolas Ahmed Resa Purdastan teigia, jog aukštos kokybės filmavimo ir fotokamerų pagalba, "Jassir" sugeba gerai identifikuoti savo žvalgomų objektų koordinates ir visus duomenis perduoti į stebėjimo bazę.Irano spaudoje publikuojamoje fotografijoje galima pamatyti, kaip šis bepilotis startuoja katapultos pagalba. ...

2013-10-08 21:25:29