Ką slepia pasikėsinimas į popiežių?

Popiežius Jonas Paulius II kalėjime aplanko A. Agdžą. Nuotr.: lessignets.comPasikėsinimas į popiežių Joną Paulių II sukrėtė visą pasaulį. Tačiau užpuoliko teismas neatskleidė, kas liepė nužudyti vyriausiąjį Romos dvasininką. Atrodo, kad tie, kurie iš tikrųjų yra atsakingi už šį nusikaltimą, niekada nestos prieš teisingumą. Vėlyvą 1981 m. gegužės 18 d. popietę popiežius Jonas Paulius II stovėjo atvirame automobilyje sveikindamas tūkstantinę tikinčiųjų minią, susirinkusią Romoje, šv. Petro aikštėje. Staiga popiežius susmuko ant palydovų rankų. Į šventąjį tėvą kažkas šovė. Užpuolimo metu popiežius buvo sunkiai sužeistas. Kulka pataikė i pilvą, sužalojo žarnyną, pakenkė nervų sistemai, nuo aortos ją skyrė tik keli milimetrai. Italijos valdžios pareigūnai nedelsdami pradėjo pasikėsinimo tyrimą, o priblokšti žmonės visame pasaulyje spėliojo, kas galėjo taip pasielgti. Atrodė, tik beprotis būtų bandęs nužudyti tokį taikų žmogų kaip popiežius. Įvairios teorijos skelbė, kad šis užpuolimas yra dalis didelio sąmokslo, į kurį Įsipainiojusios Raudonosios brigados (Italijos teroristų grupuotės), religiniai fanatikai ar net satanistų sekta. ...

2013-10-07 17:06:42

R. Juknevičienė: „Iš Lietuvos istorijos ir valstybingumo negali būti tyčiojamasi“

Rasa Juknevičienė. news.am nuotr.Seimo narė Rasa Juknevičienė kreipėsi į Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybą bei Lietuvos radijo ir televizijos komisiją dėl televizijos kanalo „Piervyj Baltyjskij“ transliacijos sustabdymo. Parlamentarė taip pat kreipsis į Seimo ir Vyriausybės vadovus dėl šio kanalo atstovų akreditacijos panaikinimo dirbti Lietuvos Respublikos valstybės institucijose. R. Juknevičienė atkreipė dėmesį, kad spalio 4 d., 18.55 val., televizijos kanalo „Piervyj Baltyjskij“ laidoje „Žmogus ir įstatymas“ buvo menkinami Sausio 13-osios įvykiai, įžūliai išsityčiota iš mūsų tautos kovos už laisvę 1991 metų sausį. Seimo narė cituoja Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnį, kuriame „Visuomenės informavimo priemonėse draudžiama skelbti informaciją, kurioje kurstomas karas ar neapykanta, tyčiojimasis, niekinimas, kurstymas diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu“. ...

2013-10-07 12:43:29

Sirijos sukilėliai: "Jums nereikia čionai siųsti jokių karinių pajėgų!"

Badiras Dšamusas, 35 metų, gimė Damaske, šiuo metu gyvena Stambule. Syrian National Council/flickr nuotrauka Vokietijos dienraščio "die Zeit" korespondento Michaelio Thumano interviu su Sirijos Nacionalinės opozicinės koalicijos generaliniu sekretoriumi Badiru Dšamusu apie cheminio ginklo atakas ir Vakarų valstybių paramą Sirijai. D.Z: Ponas, Dšamusai, ar jūs esate patenkintas tuo, kad Rusija ir Jungtinės Amerikos Valstijos pritarė tam, jog cheminis ginklas Sirijoje būtų sunaikntas? Badiras Dšamusas: Ne! Mes visi laukiame, kada gi pagaliau Asadas ( Sirijos prezidentas – PL ) už savo nusikaltimus bus pastatytas prieš teisingumą, o ne liks valdžioje kažkokių tai susitarimų dėka. Nepakanka iš jo atimti vien tiktai cheminį ginklą. Tai būtų tas pats, jei jūs žudikui išmuštumėte peilį iš rankų ir jam daugiau  nieko nedarytumėte, o tik pasakytumėte: baigta, rezultatas pasiektas.  D.Z: Ar jūs esate nusivylęs tuo, kad vis dar neprieinama vieningos nuomonės dėl karinės intervencijos į Siriją? ...

2013-10-06 15:04:59

Imperija kaip prakeikimas

Fiodoras Krašeninikovas Imperinis entuziazmas veda tautinio savęs atsižadėjimo link. Tauta, visas savo jėgas skirianti imperijos statymui, galų gale lieka nieko nepešusi: imperija anksčiau ar vėliau sugriūna, o jos statytojai suvokia, kad juose neliko nieko, išskyrus neapykantą visam likusiam pasauliui. Didžiulė rusų tautos tragedija yra ta, kad mes kadaise buvome įvelti į šį procesą ir iki šiol negalime ne tik kad iš jo išbristi, bet ir kiek atsitraukę pažvelgti į situaciją iš šalies. Tuo tarpu ilgaamžės imperijos statybos pasekmės yra liūdnos mums jau dabar, tačiau mes vis laistome ašaromis, o po to ir krauju šaltus akmenis, tikėdami, kad ant jų staiga pražys stebuklingos gėlės, kai tuo tarpu kaimyninės tautos kuria patogią bei sočią ateitį sau ir savo vaikams. ...

2013-10-05 09:53:05