Lietuva šiuolaikinės vergų prekybos kontekste

Nuotr.: west-info.eu Pasaulyje yra suskaičiuota, kad šiuo metu, viena ar kita forma vergauja trisdešimt milijonų žmonių. Šį skaičių pateikusi pati šviežiausia studija smarkia peržengia bet kokios ligšiolinės statistikos ribas. Kokia dabar yra reali situacija ir kiek ji smarkiai išaugusi? Apie žmonių vergiją tyrimų ir pranešimų pasaulyje yra daug: Savo atliktų tyrimų duomenis periodiškai skelbia Tarptautinė darbo organizacija (ILO), kiekvienais metais tiek Europos Sąjunga, tiek ir Jungtinės Amerikos Valstijos pažeria krūvas skaičių. Tačiau nei viena iš minėtų institucijų studijų taip gerai ir tiksliai dar nėra atskleidusi Globalaus vergystės indekso, kaip šį ketvirtadienį Australijos nevyriausybinės organizacijos Walk Free Fundation (WFF) paskelbta ataskaita: Pasaulyje šiuo metu priskaičiuojama 30 milijonų taip vadinamos moderniosios vergovės aukų. Jos yra įkištos ir rausiasi anglių šachtose, statybose arba žemės ūkyje, prižiūri ligonius ir senelius, valo ir šveičia namus arba pardavinėja save gatvėse – apgaule ar jėga suvilioti ar sučiupti, beteisiai, išnaudojami pelnui, seksui, arba paprasčiausiai pramogai. 30 milijonų – šis skaičius tokį didžiulį dėmesį pritraukė dėl to, kad jis yra žymiai didesnis už visą, iki šiol viešumą apie žmonių vergovę pasiekusią statistiką. ILO savo paskutinėje statistikoje nurodo pasaulyje esant 21 milijoną moderniųjų vergų. WFF skaičiai gerokai didesni yra todėl, kad ši organizacija suskaičiavo ir vergaujančius dėl nesugebėtų grąžinti skolų, priverstinai sutuoktus žmones, prekybos žmonėmis ir vaikų išnaudojimo o atvejus. ...

2013-10-19 22:11:08

Kas privertė atsistatydinti Popiežių Benediktą XVI – ąjį?

Jozephas Ratzingeris – Popiežius Benediktas XVI- asis. Nuotr.: cultura.panorama.it Ramūnas Alaunis 2013 metų vasario 26 dieną 85 metų vokietis, Romos katalikų bažnyčios Popiežius Benediktas XVI- asis, pranešė apie savo sprendimą atsistatydinti iš Popiežiaus pareigų „būdamas pilnai laisvas“, dėl savo „senyvo amžiaus“ ir dėl silpnėjančios „kūno ir sielos“. Popiežius Benediktas XVI- asis tapo antruoju popiežiumi po 1415 metais atsistatydinusio Popiežaus Gregorio XII- ojo ir antruoju, kuris laisva valia atsistatydino po Popiežiaus Celestino V-ojo atsistatydinimo 1294 metais. Kadangi per tokį ilgą laikotarpį nuo anų senų laikų iki dabartinių nebuvo atsistatydinęs nei vienas popiežius, todėl toks Popiežiaus Benedikto XVI- ojo apsisprendimas palikti Popiežiaus postą, daug kam pasirodė netikėtas. Oficialiai Popiežius Benediktas XVI- asis atsistatydino 2013 metų vasario 28 dieną. Kanonų teisė numato, kad Popiežius gali išeiti į užtarnautą poilsį, jeigu jo atsistatydinimas yra pagrįstas ir jeigu jis pats, o ne kiti tai nusprendžia. Kaip bebūtų, tačiau kiekvienas šv. Petro įpėdinis tikisi pasilikti Popiežiaus soste iki pat mirties. Benedikto pirmtakas, Popiežius Jonas Paulius II-asis buvo sakęs, kad jis tarnaus “tiek, kiek Viešpats panorės” ir liko savo soste, nežiūrint jo blogėjančios sveikatos tol, kol 2005 metais numirė. ...

2013-10-17 20:47:49

Dūmai iš dušo kabinos

Jonas Žališkevičius Lietuvoje vėl tragedija. Panašu, kad auksinių medalių laukimas bei krepšininkų Slovėnijoje iškovoto Europos čempionato sidabro spindesys, žiniasklaidoje neužgožė žinios apie Panevėžio priemiesčio miškuose liepsnojantį automobilį ir iš jo bagažinėje įkalintos išniekintos, po to sudegintos merginos lūpų sklindantį pagalbos šauksmą. Pusę valandos jos maldavimų gelbėti klausę Bendrojo Pagalbos Centro ( 112 linija ) darbuotojai nesugebėjo ( nepajėgė?, nenorėjo?, neturėjo techninių galimybių? ) nustatyti bei pranešti policijai vietos, iš kurios sklinda prašančio jo gyvybę gelbėti žmogaus balsas, koordinačių. Ne pirmas, ir ne antras toks atvejis Lietuvoje, kai žmogų privalanti gelbėti valstybė įsipainioja į savo pačios išaustas ir sumazgytas kilpas. Žiniasklaidoje, ačiū jai, plačiai nušviečiama ši tragedija ir pradedami atvėrinėti į ją atvedusių priežasčių užkulisiai. Informacijos, apžvalgų, komentarų šia tema, atrodo, kad viešojoje erdvėje dar išvysime, kaip ir tradicinio tokiais atvejais, valstybinės valdžios, pareigūnų vienas į kitą pirštais baksnojimo bei akmenų mėtymosi. Būtent dėl šios priežasties ir negalima nutylėti, mano nuomone, vieno iš kertinių šios nelaimės kontekstų. ...

2013-10-11 02:02:00

Lietuva ir Belgija Ukrainą į ES temps drauge

Šiandien Seimo Pirmininkas Vydas Gedvilas susitiko su Belgijos Atstovų Rūmų Pirmininku Andrė Flahautu (André Flahaut). Pažymėjęs, jog Lietuvos ir Belgijos Parlamentų Pirmininkai susitinka pirmą kartą, V. Gedvilas trumpai pristatė svečiui Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai prioritetus, Seime jau įvykusius ir planuojamus pirmininkavimo renginius. Seimo Pirmininkas pasidžiaugė glaudžiu abiejų šalių ekonominiu bendradarbiavimu, išreiškė viltį, kad ateityje stiprės Lietuvos ir Belgijos tarpparlamentiniai ryšiai. Seimo vadovas taip pat priminė vieną iš prioritetinių mūsų šalies pirmininkavimo ES Tarybai tikslų – pasirašyti asociacijos sutartį su narystės ES siekiančia Ukraina. V. Gedvilas išreiškė viltį, jog Belgija bus palaikančiųjų pusėje. Atstovų Rūmų Pirmininkas pažadėjo perduoti šį pageidavimą Belgijos Ministrui Pirmininkui bei užsienio reikalų ministrui. Pirmininkas A. Flahautas patvirtino matantis dideles galimybes ir perspektyvas abiejų šalių tarpparlamentinės diplomatijos plėtojimo srityje.  ...

2013-10-09 12:21:50

Lietuvio verslininko pagrobėjai bus teisiami Kaliningrade

A. A. Stanislovas Jucius. Nuotr.:KaliningradToday.Trys vykdytojai ir jų bendrininkas, kurie įvykdė verslininko iš Lietuvos Stanislovo Juciaus pagrobimą stos prieš teismą Kaliningrade. Apie tai šiandien pranešė Rusijos federacijos nusikaltimų tyrimo komitetas. Baudžiamoji bylą pagal faktą dėl verslininko Stanislovo Juciaus dingimo buvo pradėta 2007 04 20 dieną. Verslininko kūnas rastas 2011 metų rudenį Kaliningrado srities Bagrationovsko rajone. Penkiasdešimt šešerių metų amžiaus Stanislovas Jucius gyveno Kaliningrade, buvo akcinės bendrovės "Roslitstroi" generalinis direktorius bei savininkas, o taip pat koncerno "Jupoja" Šiauliuose savininkas. Jis taip pat ejo Lietuvos verslo klubo Kaliningrade prezidento pareigas. Rusijos tyrėjai praneša, Kad Juciaus pagrobimas buvo labai kruopščiai suplanuotas. Kaltinamieji, prisistatę teisėsaugos pareigūnais, jį pagrobė, įgrūdo į automobilį ir, nuvežę į mišką, nužudė. ...

2013-10-09 12:19:52

Dviguba pilietybė - mes visi esame tos pačios Lietuvos vaikai

"Lietuviais esame mes gimę, lietuviais turime ir būt.” Jurgis Zauerveinas.Lietuvos gyventojų surašymas akivaizdžiai patvirtino liūdną statistiką – mūsų vis mažiau ir mažiau… Trijų milijonų skaičius jau ištirpo ir daugelį dalykų, kaip ir Seimo narių skaičių, administracinį paskirstymą reikės keisti – kai kuriose apylinkėse nebebus kam balsuoti… O kai kur nebesigirdės lietuvių kalbos. Tai negali nejaudinti Lietuvos žmonių, kad ir kur jie begyventų. Lietuvos piliečių iniciatyva įsikūręs JAV lietuvių visuomeninis komitetas už dvigubą pilietybę, išnagrinėjo LR Pilietybės įstatymo nuostatas, siūlo jį tobulinti –  trumpinti, supaprastinti ir keisti. Supažindiname skaitytoją su komiteto nuomone apie dvigubos pilietybės įvedimą.   LR Konstitucijos 12 str. teigia: ,,Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant.“  LR Konstitucijos,  32 str.: ,,Pilietis gali laisvai kilnotis ir pasirinkti gyvenamąją vietą Lietuvoje, gali laisvai išvykti iš Lietuvos. Negalima drausti piliečiui grįžti į Lietuvą.“ 2006 m. lapkričio 13 d. sprendimu LR Konstitucinis Teismas (KT) vienu kirčiu LR pilietybę atėmė didelei daliai Lietuvos piliečių, kurie dėl įvairiausių objektyvių priežasčių išvyko dirbti ir gyventi už Lietuvos ribų.  ...

2013-10-09 12:14:35

Kodėl svarbus vienutės plotas kitoje šalyje?

Kiekviena laisva šalis kuria teismų sistemą, numato bausmes už įstatymų nesilaikymą ir įrengia įkalinimo vietas bausmei atlikti. Tačiau tai, kaip kalinimo vieta įrengta vienoje Europos šalyje, tampa vis svarbiau kitoje. Prieš septynerius metus Europos Sąjungos šalys susitarė, kad vienoje šalyje išduotas nurodymas sulaikyti įtariamą nusikaltėlį (Europos arešto orderis) galiotų ir kitoje. Tačiau pastebėta, kad vienos šalies teismų prašymus teismai patenkina ne visada, argumentuodami, kad įtariamasis jį kaltinančioje šalyje būtų įkalintas žmogaus orumui netinkamomis sąlygomis. Užpernai įsigaliojusiose ES pagrindinių teisių chartijoje įtvirtinta, kad asmuo negali būti perduotas valstybei, kur su juo gali būti elgiamasi  žeminančiai ir nehumaniškai. O juk ne paslaptis, kad daugelyje šalių kalėjimai perkrauti, ir nemažai kalinių laimi skambias bylas prieš savo valstybę Europos žmogaus teisių teisme dėl netinkamų kalinimo sąlygų. Tačiau Strasbūro teismas gali tik pasmerkti labiausiai piktinančias sąlygas, nustatyti standartus jis neturi jokios galios. ...

2013-10-09 12:12:58

Patriotizmas: meilė gimtinei ar meilė valstybei?

Vos trečdalis Lietuvos miestų gyventojų laiko save patriotais. Kai išgirdau apie tuos sociologinius tyrimus, man pasišiaušė plaukai. Kažkada, prieš kokius dvidešimt metų, kai laimės šalis jau buvo čia pat, save patriotais laikėme beveik visi. Kaip čia yra? Vaistai nuo patriotizmo Sunku tuo patikėti. Ar gali būti, kad du trečdaliai miesto žmonių išvykę kitur nepasiilgsta savo gimtinės, nebesapnuoja savo gimtųjų namų, jiems nusispjauti į žmonės, su kuriais gyvena, jiems negraži kalba, kuria kalba nuo pat kūdikystės? Ar jiems nemielas tylus saulėlydis užmiesčio soduose, ar jie tikrai nemyli krentančių rudenio lapų ir kapuose gulinčių savo tėvų?..      Pradėjau teirautis savo draugų ir pažįstamų. Ėjau ir klausiau: tu patriotas ar ne? - Tu durnas, ar ką? – atsakė jie man. ...

2013-10-09 12:08:36

Išmokų mokėjimas, išvykus dirbti į Europos Sąjungos šalis

Lietuvos piliečiams, gyvenantiems ar dirbantiems vienoje iš ES valstybių narių, kuriems taikomi vienos ar daugiau valstybių narių teisės aktai, išmokos vaikams skiriamos, vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su išmokomis šeimai ir išmokomis mirties atveju, įgyvendinimo tvarkos aprašu. Vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamentu (EB) Nr. 987/2009, Lietuvoje  skiriamos išmokos šeimai ir už vaikus, gyvenančius kitoje valstybėje narėje, teisė į išmoką vaikui nustatoma pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą. Teisę gauti išmoką vaikui Lietuvoje turi:  dirbantys asmenys, kurie pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymą privalomai draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu ir asmenys, užsiimantys veikla, prilyginama darbui; bedarbiai, gaunantys nedarbo draudimo išmoką; asmenys, gaunantys valstybinio socialinio draudimo pensijas (senatvės, invalidumo, našlių ar našlaičių); ...

2013-10-09 12:04:51

Ataka prieš valstybę: P2 nusikaltimai

L. Gelis.Slaptosios ložės P2 demaskavimas atskleidė sudėtingą finansinės ir politinės korupcijos voratinklį, apraizgiusį aukščiausius Italijos vyriausybės postus ir net patį Vatikaną. Plaudama pinigus, plėsdama korupciją ir remdama dešiniojo sparno ekstremistus, brolija siekė susilpninti Italijos valstybę ir sukurti autoritarinį režimą. XXa. 8-ajame dešimtmetyje ir 9-ojo pradžioje pavojinga brolija bandė sunaikinti Italijos demokratiją. Šios organizacijos, savotiškos masonų ložės, pavadinimas buvo „Propapganda Due", bet pasauliui ji žinoma kaip P2. Į daugelį klausimų apie jos kriminalinę veiklą dar ir šiandien neatsakyta. Tačiau nekyla abejonių, kad P2 buvo įsivėlusi į baisiausius nusikaltimus ir garsiausius finansinius sandalus visoje Italijos naujųjų amžių istorijoje.  1981 m. kovą mokesčių inspektoriai iš Italijos finansų ministerijos įsiveržė į prabangią Lizijo Gelio vilą Arece, Toskanoje. Pareigūnai įtarė jį užsiimant nešvariais darbeliais, bet jie labai nustebo suradę sąrašą su 962 anksčiau nežinomos organizacijos P2 nariais. Paaiškėjo, kad L. Gelis buvo ložės magistras. Tarp P2 narių buvo vyriausybės ministrų, daugiau negu 40 politinių partijų atstovų, karo pareigūnų, bankininkų, pramonininkų ir žurnalistų. ...

2013-10-09 11:32:31

JAV advokatas incestą gina remdamasis homoseksualų teisėmis

Matthew Galluzzo. Nuotr.: childlaw.usSiekiantys pakeisti visuomenėje vyraujančias lytinės moralės normas dažnai remiasi argumentu, jog homoseksualūs santykiavimo būdai yra normalūs ir natūralūs dėl to, kad vykdomi abipusiu susitarimu. Tokia spraga, leidžiančia pateisinti incestą (kraujomaišą), sadomazochizmą ir kitus iškrypimus, mielai pasinaudojo Kolumbijos universiteto profesoriaus Deivido Lesterio Epšteino (nuotraukoje), kaltinamo santykiais su savo suaugusia dukra, advokatas. Seksą tarp visų šeimos narių jis gina apeliuodamas į homoseksualų teisių pripažinimą. Advokatas Metju Galuco (Galluzzo) žinių tarnybai „ABC News“ priminė, kad homoseksualai savo namuose gali daryti ką panorėję, dėl to Deivido Epšteino atvejis neturėtų būti vertinamas kitaip, bei uždavė klausimą, kodėl vienoks elgesys toleruojamas, o kitoks jau nebe. ...

2013-10-06 16:11:25

Būti turku Vokietijoje

Žmogaus teisės – viena iš pagrindinių Europos Sąjungos vertybių. Todėl nurodydama ir spręsdama žmogaus teisių pažeidimus visame pasaulyje, Bendrija siekia būti pavyzdžiu kitoms šalims. Tačiau ar ji pati neturi nuodėmių? Gruodžio 10-ąją pasauliui jau 50-ąjį kartą minint Žmogaus teisių dieną, „Europos spalvos“ domisi, kuriose žmogaus teisių gynimo srityse Europos Sąjungai dar derėtų pasitempti. Žmogaus teisių stebėjimo organizacija „Human Rights Watch“, tirianti žmogaus teisių pažeidimus visame pasaulyje, Europai turi nedaug priekaištų. Tačiau yra viena sritis, kurioje problemos ne mažėja, o auga – tai žmogaus teisės politinio prieglobsčio ir migracijos srityje bei su tuo susijusi ksenofobija ir rasizmas. ...

2013-10-06 16:08:56