Vokietijos žemėlapis. Raudona rodykle pažymėta Saaro žemė.

Vokietijos žemėlapis. Raudona rodykle pažymėta Saaro žemė.

Jonas Žališkevičius

Tuo tarpu, kuomet Didžiosios Britanijos ministras Davidas Kameronas siunčia viešą žinią, jog rytų europiečiams bus stipriai sugriežtinta leidimų atvykti į Angliją ir joje įsikurti išdavimų tvarka, Vokietijos vyriausybė elgiasi priešingai – skatina jaunus žmonės atvykti į Vokietiją, įsigyti joje išsilavinimą ir įsilieti į tos šalies darbo rinką.

Vokietijos Saaro krašto lietuvių bendruomenės pirmininkė ponia Laima Rui „Pasaulio lietuviui“ sakė, kad 2013 m. sausį Vokietijos Darbo ir socialinių reikalų ministerija pradėjo ypatingąją programą “Profesinio išsilavinimo įsigijimu besidominčio jaunimo bei bedarbių jaunų specialistų iš Europos profesinio mobilumo skatinimas – The job of my life”. Laima Rui atskleidė, jog šiuo metu buriama nauja norinčiųjų grupė.

„Susidomėjusieji ir laiku pristatę reikiamas dokumentų kopijas, bus kviečiami dalyvauti pažintinėse dienose Vokietijoje, Saaro krašte, vasario mėnesį“, – sakė Saaro krašto lietuvių bendruomenės pirmininkė.

Ši programa yra nukreipta dviems tikslinėms grupėms

Pirmoji grupė – tai būtų jauni asmenys iš Europos, turintys vidurinį išsilavinimą, savo šalyje dar neįgiję jokios specialybės ir norintys pradėti ją įsigyti Vokietijoje. Pirmenybė teikiama specialybėms, išvardintoms sąraše , tačiau jaunimas gali rinktis ir kitokias specialybes.

Antroji grupė – tai būtų jauni specialistai iš Europos, kurie savo šalyje yra bedarbiai, turi įsigiję specialybę arba aukštąjį išsilavinimą srityse, kuriose šiuo metu yra darbuotojų poreikis ir norintys šiose srityse dirbti Vokietijoje.

Kandidatais gali būti 18-35 metų amžiaus asmenys, (padidinto poreikio profesijose viršutinė amžiaus riba padidinama iki 40 m) galintys susikalbėti vokiškai (B lygis). Kandidatų gyvenamoji vieta privalo būti deklaruota Lietuvoje.

Laima Rui informavo, kad į šią programą yra įsijungę ir dvi Vokietijos Saarlando (Saaro) žemės organizacijos – Kolpingo bendrija Saarbriukene ir Suaugusiųjų mokymo centras Merzig mieste. Prie sėkmingo programos įgyvendinimo jos pakvietė prisidėti ir vietos lietuvių bendruomenę. „Vokietijos Saaro krašto lietuvių bendruomenė, esame pakviesti bendradarbiauti šiame projekte, palengvinant bendravimą bei komunikaciją“, – sakė bendruomenės pirmininkė.

Ponia Laima prašo visus, šia programa susidomėjusius asmenis atidžiai perskaityti pirminius programos reikalavimus. Jei pretendentai reikalavimus atitinka ir turi norą dalyvauti programoje, tuomet jiems reikia, atlikti sekančius veiksmus:

Užpildyti visus punktus prisegtame anketos formuliare. Kur reikalingas paaiškinamasis įrašas reikia rašyti vokiečių kalba. Šį formuliarą užpildžius, siųsti jį dviem e.adresais: Vokietijos Saaro krašto lietuvių bendruomenei saar.lietuvis@googlemail.com  bei Kauno Kolpingo Kolegijai.

Reikia pasirūpinti šių dokumentų kopijomis, kur reikalinga, vertimais į vokiečių kalbą: asmens dokumento, mokyklos baigimo. Turintieji specialybę – papildomai ir su tuo susijusių dokumentų vertimais bei jų kopijomis ir CV.
Paraleliai kreiptis ir į Kauno Kolpingo kolegiją, jai nusiunčiant ar pristatant asmeniškai minėtus dokumentus (kopijas), bei užpildytą anketą. Kolegijos adresas yra:

Kolpingo Kolegija
Raguvos g. 7, Kaunas LT-44275
Kontaktinis asmuo: Alisa Česnulevičiūtė, e.adresas: alisa@kolping.lt

Kolegijoje bus suteikta informacija apie apie tolimesnę eigą. Ten reikės užsiregistruoti į vokiečių kalbos kursus ir užpildyti reikiamus formuliarus dėl išlaidų padengimo. Kreipiantis yra būtina nurodyti, programos pavadinimą bei pageidavimą dalyvauti Saarlando projekte.

Merzig miesto vaizdas

Saarlandas. Merzig miesto vaizdas

Aukščiau paminėtas procedūras reikia atlikti laiku – prisegtoje informacijoje viskam numatytais terminais. Delsimas tvarkytis dokumentaciją stabdys procesą ir mažins galimybę patekti į 2014 metais formuojamą grupę.

„Darbai prasideda, gavus Jūsų anketą. Jums bus tarpininkaujama tolimesniame kelyje, nustatoma, ar tinkate dalyvauti programoje, bus ieškoma įmonė praktikos atlikimui. Tuo pačiu bus suburta grupė, kuri vasario mėnesį atvyks į Saaro kraštą pažinčiai – apsilankysite įmonėse, pasikalbėsite su vadovais. Po šios viešnagės Jūs galėsite apsispręsti, dalyvauti projekte ar ne“, – sakė Laima Rui.

Atsiunčiant kopijas, kontaktuojant, laiškelio pavadinime visada reikia nurodyti, kuriai tikslinei grupei priklausote (1 ar 2).
Norintieji dalyvauti programoje turi užsiregistruoti darbo biržoje pagal gyvenamąją vietą Lietuvoje. Gyvenantiems Kaune bei jo apskrityje reikės užsiregistruoti Kauno teritorinėje darbo biržoje. Dėl registracijos kreiptis į ponią Ingą Balnanosienę, Kauno Teritorinės Darbo Biržos, Darbo išteklių skyriaus vedėją: E. Ožeškienė str. 37; 44254 Kaunas; Tel.: +370/ 37 40 98 68;  inga.balnanosiene@ldb.lt

Programoje numatoma, kad susidomėjusiems programa, pageidaujantiems joje dalyvauti ir į ją įtrauktiems jauniems asmenims išlaidos bus padengtos. Jie patys turės užpildyti paraiškas finansavimui vokiečių kalba – kalbos kursų savoje šalyje ir Vokietijoje, kelionės bei kraustymosi arba specialybės pedagoginei paramai.

pl-logo-mini